Tagged With: Turkish

Jolene 2008 Turkish

Download subtitles of Jolene 2008 Turkish çeviri: luna Mickey Holler’la 15 yaþýmdayken evlendim. Mickey -gerçek adýyla Mervin- 20 yaþýndaydý. Sizi karý koca ilan ediyorum. Mutlu musun, bebeðim? Tabii ki mutluyum, Mickey. Aileye hoþ geldin, tatlým. Seni aðýrlamak kesinlikle hoþ olacak… …kalýn kafalý yeðenimi de. – Aferin sana, ahbap. – Evet. Eðer annen bugün hayatta olsaydý, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

“In the Flesh” Episode #1.1 2013 Turkish

Download subtitles of “In the Flesh” Episode #1.1 2013 Turkish Bu dünyanýn sonu, Lis. Boþ ver gitsin. Birkaç tane bisküvi de al. – Diyetteyim dediðini sanýyordum? – Öyleyim, ama bisküvi istiyorum. O zaman sana kurabiye alacaðým. – Karamel olanlardan? – Hayýr. Onlardan kalmamýþ. Karamelli olanlardan var. – Ne? – Ýkisini birden aðzýna týktýðýnda ayný þey … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , | Leave a comment

“Bones” The Survivor in the Soap 2013 Turkish

Download subtitles of “Bones” The Survivor in the Soap 2013 Turkish Buraya gel. Bunu burada yapmamalýyýz. Evet, katýlýyorum. Gitmeliyiz. Saat 8′de Hatfield’in Yeri’nde yer ayýrttýk. Sen önden git, ben peþinden geleceðim… …ve gece bizim olacak. Dr. Saroyan’ý arýyorum. Þimdi mi? Bunu evime götürmüyorum. Evet, þimdi. Ben Dr. Saroyan. Bu tehlikeli atýk tesisinde bulundu. Aramaya çalýþtýk. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , | Leave a comment

“Chicago Fire” Fireworks 2013 Turkish

Download subtitles of “Chicago Fire” Fireworks 2013 Turkish – Mills, bana 10 metrelik merdiveni ver. – Tamamdýr. Chicago Fire’ýn önceki bölümlerinde… Gözlerim sadece seni görüyor. Sadece seni görmek istiyorum. – Ona iyi bak. – Bakacaðým. Yaslý dul olduðum günler geride kaldý. – Her zaman benim yanýmdaydýn, Matt. – Benim için bir zevkti. Baþçavuþ, akademide verilecek … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , | 23 Comments

“Hawaii Five-0″ Ua Hiki Mai Kapalena Pau 2011 Turkish

Download subtitles of “Hawaii Five-0″ Ua Hiki Mai Kapalena Pau 2011 Turkish Çocuklar, buraya gelin. Buraya gelin, dinleyin. Hedefin adý Wo Fat. Termal görüntüleme, evin içinde bir ýsý iþareti… …olduðunu gösteriyor. Yani tek baþýna olduðunu biliyoruz. Ama bu sizi kandýrmasýn. Bu adam, bilinen terörist baðlantýlarý olan… …ve bir düzineden fazla kiþiyi öldürmüþ… …büyük bir silah … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“White Collar” Payback 2011 Turkish

Download subtitles of “White Collar” Payback 2011 Turkish Bildiðiniz gibi Matthew Keller, cinayetten getirdiðiniz zaman kasýtsýz adam öldürmekten içeri atýldý. Evet. Bu hafta hükmünü giyiyor. Barksdale’de 20 yýl yedi. Dün, Adalet Bakanlýðý’yla iletiþime geçmiþ. Ulusal Güvenlik’in iþine yarabilecek bir bilgiye sahip olduðunu söylemiþ. Ceza süreci istediði gibi gitmedi. Ve þimdi anlaþma yapmak istiyor. Muhtemelen. Bunu … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 52 Comments

“Once Upon a Time” Pilot 2011 Turkish

Download subtitles of “Once Upon a Time” Pilot 2011 Turkish Once Upon a Time’da daha önce… Þerif mücevher kutunda bir kalp buldu. – Silah senin dairende bulundu. – Kathryn’i öldürmedim ben. Kitabýmýn gerçek olduðunu mu düþünüyorsun? Ben inancý olan birisiyim. Diðerlerinin ýþýðý görmesini saðlamak istiyorum. – Ben çoktan inanýyorum zaten. – Emma için geldim. Kathryn? … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“The Vampire Diaries” Because the Night 2013 Turkish

Download subtitles of “The Vampire Diaries” Because the Night 2013 Turkish Vampir Günlüklerinde daha önce… – O öldü. – Hayýr, olamaz! Yapamam, yapamam! Kapat gitsin. Ýnsanlýðý Damon. Elinde kalan tek þey oydu. Umursayacaðýn birisi yoksa insanlýk hiçbir anlam ifade etmez Stefan. Jeremy’yi nasýl geri getireceðimi biliyorum. Buna dýþavurum üçgeni deniyor. Silas için bu üçgeni tamamlamam … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , | 13 Comments

“Dragons: Riders of Berk” How to Pick Your Dragon 2012 Turkish

Download subtitles of “Dragons: Riders of Berk” How to Pick Your Dragon 2012 Turkish 1×07- Ejderhaný nasýl seçersin Hadi gidelim, dostum. – Evet. Çok iyi. – Vay. – Vay, iyiymiþ. – O oldukça iyi. font color=”DeepPink” Çeviri: rexothek iyi seyirler dilerim. /font Burada Berk’te iþleri hep tek bir yöntemle… …Viking yöntemiyle yaparýz. Ejderhalar geldikten sonra, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden 2012 Turkish

Download subtitles of Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden 2012 Turkish İyi seyirler. Ne anlatmami istiyorsunuz? Her görevden önce oldugu gibi… …ayni sekilde egitim görduk. İsimiz hep ciddidir. SEAL Birligine katilma nedenim… …bu tur görevlere gidebilmekti. Bu emirleri almanin hayaliydi. Olaylarin gerceklestigi gece… …baskan konusma yapmaya hazirlaniyordu. Beyaz Sarah Muhabirleri Gecesi’ydi. Bir … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

“Hana yori dango 2″ Arekara ichinen… Kon’ya tsui ni fukkatsu!! Kondo no butai ha New York!! Daihanran no koi to yujo no shintenkai tuka happy end ja nakattano!? 2007 Turkish

Download subtitles of “Hana yori dango 2″ Arekara ichinen… Kon’ya tsui ni fukkatsu!! Kondo no butai ha New York!! Daihanran no koi to yujo no shintenkai tuka happy end ja nakattano!? 2007 Turkish Sunbae: Okulda öðrencilerin kendilerinden büyük sýnýflara hitap þekli. Ajusshi: Toplum içinde erkekler için kullanýlan bir hitap þekil: amca, beyefendi, bayým… Noona: Erkeklerin … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | 29 Comments

“Shameless” Frank the Plumber 2013 Turkish

Download subtitles of “Shameless” Frank the Plumber 2013 Turkish Geçen hafta Shameless’da neler oldu pek bilmiyorum. Öðrenirseniz bana da haber verin. Döndüm. Mandy, Lip’le görüþtüðünüzü biliyorum… …ama ona da dediðim gibi bence bu harika bir þey. Karen’ýn þehirde olduðunu biliyordun, deðil mi? Burada olmam hoþuna gitmiyorsa söyle. Burada olman hiç hoþuma gitmiyor. – Ne istiyorsun? … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , | Leave a comment

“Andrew Marr’s History of the World” Age of Extremes 2012 Turkish

Download subtitles of “Andrew Marr’s History of the World” Age of Extremes 2012 Turkish 20. yüzyýlda (bizim çaðýmýz) zekamýz ve salaklýðýmýz birleþerek insanoðlunun karþýlaþmýþ olduðu en büyük moral ikilemini oluþturdu. 3 yýl boyunca, Robert Oppenheimer çok gizli bir görev yürüttü “insalýk tarihindeki en ölümcül savaþý bitirmek”. fakat bunu yapmak için ekibi bir silah geliþtirmekteydi. ki … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , | Leave a comment

“NCIS: Naval Criminal Investigative Service” Broken Arrow 2010 Turkish

Download subtitles of “NCIS: Naval Criminal Investigative Service” Broken Arrow 2010 Turkish Komutaným. Trafik yoðun, toplantýnýza geç kalacaksýnýz. Evet, evet. Nerede bu? Ses þuradan geliyor. Rip: o.altan Altyazý Hazýrlama: DiNozzo. McGee! Dün akþam eve gittiðimde bil bakalým beni ne bekliyordu. – Pasaportun mu? – Amerika Birleþik Devletleri pasaportum. Tebrik ederim Ziva. Süper bir þey bu. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 58 Comments

Unknown 2011 Turkish

Download subtitles of Unknown 2011 Turkish Bayanlar ve baylar, Berlin Tegel Havaalanina inmek uzereyiz. Yerel saat… – Gunaydin. – Uyudun mu? Hayir. Otelde uyurum. Bundan da alninin akiyla cikacaksin. Her zamanki gibi. – Ziyaret amaciniz nedir acaba? – Biyoteknoloji konferansi icin geldim. Sunum yapacagim. Bay ve Bayan Harris. Berlin’e hos geldiniz. Tesekkurler. – “Sunum yapacagim” … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Q 2011 Turkish

Download subtitles of Q 2011 Turkish Yeni erkek arkadaþýn nasýl? Annesi öldükten sonra gerçekten tapýlacak bir adam oldu. Güzel küpeler. Nereden aldýn? Onun hediyesi. Artýk bana dokunmasýna izin vermeyeceðim. Düþünebiliyor musun? Bir hemþireyle. Bir hemþireyle, bizim evimizde… Bu biraz fazla. Jerome böyle bir þey yapmazdý. Aslýna bakarsan son bir aydýr hiçbir þey yapmadý. Ben bir … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 55 Comments

Chimpanzee 2012 Turkish

Download subtitles of Chimpanzee 2012 Turkish Çeviri: st. forester Zamanýn birinde, yakýn geçmiþte, Afrikanýn derinlerinde, muhteþem bir yaðmur ormaný, vahþi, sihirli, balta girmemiþ bir orman. Bugün ormanýn karanlýk kalbinde özel bir gün. Yeni bir hayat, Oscar adýnda kýymetli bir bebek. Bu ufaklýk neden bu kadar özel? Evet, hayatýnda gerçekten inanýlmaz bir deðiþim meydana gelecek. Ve … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

“House M.D.” Who’s Your Daddy? 2006 Turkish

Download subtitles of “House M.D.” Who’s Your Daddy? 2006 Turkish Bunu biliyorum. Büyükbabam bunu katdettiðinde ben de stüdyodaydým. Anneni mi düþünüyor musun? Annemi, herþeyi, tüm hayatýmý. Hepsi bir yalandý. Seni hiç tanýmadým. Babam olduðunu bilmiyordum. Hayatýn yoluna girecek, Leona. Sen iyi bir çocuksun. Bunlarla baþa çýkacaksýn. Son sekiz aydýr hayatta kaldýn. Tek baþýna. Sen büyükbaban … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“House of Lies” The Gods of Dangerous Financial Instruments 2012 Turkish

Download subtitles of “House of Lies” The Gods of Dangerous Financial Instruments 2012 Turkish Çeviri: eyldz Hay sikeyim. Uyan. Uyansana! Amýna koyayým. Peki. Lanet olsun. – Selam baba. – Bin kunduz. Selam. Büyükbabam Fransýz tostu yapýyor. Annemin ne iþi var burada? Annen,… Yapacak iþleri vardý da. – Neden uyuyor? – Zorlu bir çalýþmaydý. Büyükbabama anneme … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“A Young Doctor’s Notebook” Episode #1.3 2012 Turkish

Download subtitles of “A Young Doctor’s Notebook” Episode #1.3 2012 Turkish Önceki bölümlerde… Elinizdeki þey bu mu? Sadece bir defter. Evet ben yazdým. 16-17 yýl önceydi, daha yeni mezun olmuþtum ve sýkýlýyordum. Ne yapýyorum ben burada? Tanrýnýn unuttuðu bu yere beni neden gönderdiler? Ben bir doktor deðilim, sadece kasabým. Doktor bu Pelageya. Dikkatini daðýtmasýna izin … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | 41 Comments