Tagged With: Sebastian Armesto

Marie Antoinette 2006 Bosnian

Download subtitles of Marie Antoinette 2006 Bosnian Prijateljstvo izmedju Austrije i Francuske… … mora biti zapečaćeno brakom. Moja najmladja kćer, Antoaneta… … biće kraljica Francuske. Francuski dvor nije poput Beča. Slušajte pažljivo savete ambasadora Mersija. Sve će oči biti uprte u tebe. Gledajte. Svidja li ti se? Ima drage oči. Definitivno je veliki Francuz. – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Marie Antoinette 2006 French Français

Télécharger Marie Antoinette 2006 French Français L’amitié entre l’Autriche et la France doit être scellée par un mariage Ma benjamine, Antoine sera reine de France. La cour de France ne ressemble pas à celle de Vienne. Ecoutez bien les conseils de l’ambassadeur Mercy. Tous les yeux seront sur vous Vous plaît-il ? La bonté se … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Marie Antoinette 2006 Dutch

Download subtitles of Marie Antoinette 2006 Dutch [INFORMATION] [TITLE]Chinatown [AUTHOR]Slug Lee [PRG] [FILEPATH] [DELAY]0 [CD TRACK]0 [COMMENT] [END INFORMATION] [COLF]HFFFFFF,[STYLE]bd,[SIZE]18,[FONT]Arial 00:00:00.00,00:00:00.10 00:02:27.96,00:02:33.59 Enough’s enough, Curly. You can’t eat[br]the Venetian blinds, I just got them. 00:02:49.84,00:02:51.35 Down the hatch. 00:03:03.08,00:03:05.79 – She’s no good.[br]- What can I tell you? 00:03:06.00,00:03:09.91 When you’re right, you’re right.[br]And you’re … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Marie Antoinette 2006 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Marie Antoinette 2006 Portuguese-BR Português MARIA ANTONIETA ÁUSTRIA – 1768 A amizade entre a Áustria e a França… deve ser selada com um casamento. Minha filha mais nova, Antonieta… será a rainha da França. Mops. A corte da França não é como Viena. Ouça bem ao conselho do embaixador Mercy. Todos os … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Marie Antoinette 2006 English English

Download subtitles of Marie Antoinette 2006 English English Friendship between Austria and France… …must be cemented by marriage. My youngest daughter, Antoine… …will be queen of France. Mops. The court of France is not like Vienna. Listen closely to Ambassador Mercy’s council. All eyes will be on you. Look. Do you like him? He has … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Parade’s End” Episode #1.2 2012 Czech

Download subtitles of “Parade’s End” Episode #1.2 2012 Czech – Nemáte náhodou cigaretu? – Ano, jistě. Ale udělala ze mne úplného hlupáka, příteli. – Ani nevím, jestli je to dítě moje. – Ty přímo hřmíš. Paní Satterthwaiteová odjela do lázní do Německa, aby to vypadalo, že Sylvie odjela do ciziny, aby ji ošetřovala. Tvá žena … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Anonymous 2011 Turkish

Download subtitles of Anonymous 2011 Turkish – Evet, bir saniye bekle. – Ne diyordun? – Taksi! Taksi! – Pekala, söyle hadi. Sana niçin zamanýnda gelmediðini soruyordum. ÝSÝMSÝZ Çeviri: Barýþ Sapancý Çok þükür. Tanrým, gel böyle. Kusura bakma. Tabi. Sonunda. Güzel. Alex, benim çýk dememi bekle. Þimdi. Devrinin ruhu. Alkýþlarý ve beðeniyi her zaman üzerinde toplamýþ, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Anonymous 2011 Swedish

Download subtitles of Anonymous 2011 Swedish – Ett ögonblick bara. – Vad sa ni? -Taxi! Taxi! – Nå, vad sa ni? Varför trodde ni att ni inte behövde komma i tid? Äntligen, sätt fart. Svensk text: Simontax – Förlåt. – Ja, äntligen. Bra, fint. Alex, stickreplik tre och ljud. Tidsålderns själ… …applåderna, njutningen… …scenens underverk… … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Anonymous 2011 Serbian

Download subtitles of Anonymous 2011 Serbian Čekaj malo. Šta kažeš? Taksi! -Šta kažeš? Pitam zašto si mislila da ne treba da dođeš na vreme. ANONIMAN Konačno, hajde. Izvini. -Napokon. Odlično. Aleks, na tri. Zvuk na četiri. Vrpca, kreći. “Duša doba! Aplauz! Radost! Čudo naše pozornice!” Naš Šekspir se uzdiže! Naš Šekspir. Jer on je sav … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Anonymous 2011 Arabic

Download subtitles of Anonymous 2011 Arabic طھط±ط¬ظ…ط© :ط¹ط§ط¯ظ„ ط§ظٹظˆط¨ ط§ط¨ظˆط¹ظ„ظٹ ط¹ظ…ط§ظ† -ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ† ط§ظ„ط±ط¬ط§ط، ط§ظ„ط­ظپط§ط¸ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„طھط±ط¬ظ…ط© ط§طھظ…ظ†ظ‰ ط§ظ† طھط³طھظ…طھط¹ظˆط§ ط¨ط§ظ„ظپظٹظ„ظ… ط§ط¬ظ„ ط§ظ†طھط¸ط± ظ„ط­ط¸ط© ظ…ط§ ط§ظ„ط°ظٹ طھظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط§ظƒط³ظٹ طھط§ظƒط³ظٹ ط­ط³ظ†ط§ ظ…ط§ ط§ظ„ط°ظٹ طھظ‚ظˆظ„ظ‡ ط§ظ†ط§ ط§ط³ط£ظ„ظƒ ظ„ظ…ط§ ط§ط¹طھظ‚ط¯طھ ط§ظ†ظƒ ظ„ط§ ظٹط¬ط¨ ط§ظ† طھظƒظˆظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط¹ط¯ ظ…ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ط¬ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ‡ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ظˆظ„ ظˆط§ط®ظٹط± ظٹط§ ط¥ظ„ظ‡ظٹ ط¨ط³ط±ط¹ط© ط§ظ†ط§ ط§ط³ظپ ط§ط¬ظ„ ظˆط§ط®ظٹط±ط§ ط¬ظٹط¯ … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Anonymous 2011 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Anonymous 2011 Portuguese-BR Português Legenda: Lilicca e Virtualnet **daddy e alcobor** RED SKY FILMES – Espere um pouco. – O que você disse? – Táxi! Táxi! – O que está dizendo? Estou perguntando porque achou que não tem que chegar na hora. Até que enfim! Por Deus, venha. – Desculpe. – Finalmente. … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.2 French Français

Télécharger “Parade’s End” Episode #1.2 French Français – Auriez-vous une cigarette ? – Oui, bien sûr. Mais elle m’a piégé, mon vieil ami. Je ne sais même pas si l’enfant est de moi. Vous avez l’air en colère. Mme Satterhwaite s’est installée dans une station thermale en Allemange on peut penser que Sylvia est partie … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.2 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Parade’s End” Episode #1.2 Portuguese-BR Português -Por acaso teria um cigarro? -Sim, claro. Mas ela me engana, meu velho. -Nem mesmo sei se a criança é minha. – Parece um pouco bravo. Sra. Satterthwaite se estabelecera em um Spa Alemão, então será dito que Sylvia fora ao exterior para cuidar dela. Sua … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.2 Italian

Download subtitles of “Parade’s End” Episode #1.2 Italian – Per caso ha una sigaretta? – Si’, certo. Mi ha incastrato, vecchio mio. Non so nemmeno se il figlio sia mio. Sembri piuttosto contrariato. La signora Satterthwaite si e’ stabilita in una stazione termale in Germania, cosi’ si potra’ dire che Sylvia e’ andata all’estero per … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.2 Russian

Download subtitles of “Parade’s End” Episode #1.2 Russian Ó âàñ, ñëó÷àéíî, íå íàéäåòñÿ ñèãàðåòû? Äà, êîíå÷íî. Îíà îáâåëà ìåíÿ âîêðóã ïàëüöà, ñòàðèíà. ß äàæå íå çíàþ, ìîé ëè ýòî ðåáåíîê. Òû âûãëÿäèøü ìðà÷íåå òó÷è. Ìèññèñ Ñàòòåðñâåéò ïîñåëèëàñü íà îäíîì èç êóðîðòîâ Ãåðìàíèè, òàê ÷òî ÿ ìîãó ãîâîðèòü, ÷òî Ñèëüâèÿ îòïðàâèëàñü çà ãðàíèöó, ÷òîáû óõàæèâàòü çà … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.2 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “Parade’s End” Episode #1.2 Spanish en Español – ¿No tendrás por casualidad un cigarrillo? – Sí, claro. Pero ella se me ha quejado, viejo. – Ni siquiera sé si el niño es mío. – Te ves estupendo. La señora Satterthwaite se aloja en un balneario alemán, así que podría decirse que Sylvia … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Hawking 2004 English English

Download subtitles of Hawking 2004 English English It has to be back to the beginning. Is that what he’s doing? Yes, yes. Good. One thing I have to know before we start. When did you meet him? Back then? In 1963 you’re talking about. What did you make of him? We didn’t. We didn’t meet … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Virgin Queen” Episode #1.4 2006 Bulgarian

Download subtitles of “The Virgin Queen” Episode #1.4 2006 Bulgarian 1596 година. Елизабет управлява от 37 години. Ан-Мари Дъф Даниел Евънс Сиена Гилъри За бога, не! Сто пъти ли трябва да повтарям. Разваленият зъб трябва да се извади. Няма друг лек. Ваша светлост, флотът на граф Есекс акостира в Плимут. Хората се събират да отпразнуват … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Virgin Queen” Episode #1.4 2006 Portuguese Português

Descarregar da legenda “The Virgin Queen” Episode #1.4 2006 Portuguese Português Tradução: .:.Dhara Maria e Lady Devon.:. Oh! Deus, não! Devo dizer isso umas mil vezes? Majestade, o dente estragado deve ser arrancado. Não há outro remédio! Vossa Alteza, a frota do Conde de Essex desembarcou em Plymouth. O povo se reúne para comemorar seu … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Virgin Queen” Episode #1.4 2006 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “The Virgin Queen” Episode #1.4 2006 Spanish en Español ¿Cuándo fue este matrimonio? ¿Estaba todavía a mi servicio? Su hijo, que lleva el nombre de Devereux.. también se llama Robert, ¿no? ¿Tiene ojos oscuros, como tú? Ese joven de allá…. ¿le conozco? El hijastro de Milord Leicester, Majestad. Segundo Conde de Essex. … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off