Tag Archives: Samuel A. Taylor

Topaz 1969 English English

Download subtitles of Topaz 1969 English English [ Horns Honking ] What shall we do now ? [ Man ] Well, ladies and gentlemen, it’s time that we stopped. Will you be kind enough to follow me ? What I’m … Continue reading

Posted in Subtitles in english | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

Vertigo 1958 Turkish

Download subtitles of Vertigo 1958 Turkish Bana elini uzat! Bana elini uzat. – Aðrýnýn ve acýnýn yok olduðunu söylemiþtin. – Bu lanet korse yüzünden. Çok sýký. Esnek deðil mi? Fazla demode. Karakol doktorlarýný bilirsin. Hiç tarzlarý yoktur. Neyse, yarýn o … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sabrina 1954 Turkish

Download subtitles of Sabrina 1954 Turkish Bir zamanlar… ..Long Island’ýn Kuzey Sahilinde, New York’tan 30 mil uzakta… ..büyük bir malikanede küçük bir kýz oturuyordu. Malikane gerçekten çok büyüktü ve içinde birçok uþak çalýþýyordu. Bahçelere bakan bahçývanlar… ..ve bir aðaç uzmaný … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment