Tagged With: Michiyo Kogure

Yoidore tenshi 1948 Italian

Download subtitles of Yoidore tenshi 1948 Italian Eh, dannate zanzare! Che cosa hai? Mi sono ferito ad una mano. Un chiodo che sporgeva. Un chiodo, eh? Ti farò male. Eh, questo sarebbe il chiodo? Non avrà nessun guaio, è stata una stupida lite. Chieda di me al mercato di fronte alla stazione, Matsunaga, lo conoscono … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Yottsu no koi no monogatari 1947 English English

Download subtitles of Yottsu no koi no monogatari 1947 English English Ah, you are here. I tried to call you again. It’s easy to say, but, it’s not easy to catch and take a train. Mr. Yoshikoka, you are such a man. You don’t need to take a train. Why don’t you take a cab? … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zoku Miyamoto Musashi: Ichijoji no ketto 1955 English English

Download subtitles of Zoku Miyamoto Musashi: Ichijoji no ketto 1955 English English   TOHO CO. LTD., JAPAN MCMLV SAMURAI II DUEL AT ICHIJOJI TEMPLE Produced by KAZUO TAKIMURA FROM HIDEJI HOJO’S ADAPTATION OF THE NOVEL MUSASHI by EIJI YOSHIKAWA Screenplay by TOKUHEI WAKAO and HIROSHI INAGAKI Cinematography JUN YASUMOTO Art Direction MAKOTO SONO and KISAKU … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Ochazuke no aji 1952 English English

Download subtitles of Ochazuke no aji 1952 English English THE FLAVOUR OF GREEN TEA OVER RICE Screenplay by Yasujiro Ozu and Kogo Noda Produced by Takeshi Yamamoto Photography Yuharu Kouda Art Direction Tatuo Hamada Shin Saburi Michiyo Kogure Kouji Turuta Chishu Ryu Chikage Awashima Keiko Tushima… Directed by Yasujiro Ozu Who stars in the film? … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Zoku Miyamoto Musashi: Ichijoji no ketto 1955 French Français

Télécharger Zoku Miyamoto Musashi: Ichijoji no ketto 1955 French Français SAMOURAI II DUEL À ICHIJOJI Producteur Kazuo Takimura D’après la nouvelle “Musashi” de Eiji Yoshikawa Scénario Tokuhei Wakao et Hiroshi Inagaki Photographie : Jun Yasumoto Direction Artistique : Makoto Sono et Kisaku Ito Lumière : Shoji Kameyama Son : Choshichiro Mikami Musique Ikuma Dan Musashi … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Yoidore tenshi 1948 French Français

Télécharger Yoidore tenshi 1948 French Français 25 FPS L’Ange ivre (v.01) Contribution : Ulairi L’ANGE IVRE Production MOTOKI Sojiro Scénario UEGUSA Keinosuke et KUROSAWA Akira Photographie ITO Takeo Décor MATSUYAMA So Musique HAYASAKA Fumio Chanson “Jungle Boogie” écrite par KUROSAWA Akira, composée par HATTORI Ryoichi SHIMURA Takashi MIFUNE Toshiro KOGURE Michiyo NAKAKITA Chieko SENGOKU Noriko … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Miyamoto Musashi: Ganryu-jima no ketto 1965 Italian

Download subtitles of Miyamoto Musashi: Ganryu-jima no ketto 1965 Italian Toho Co. LTD. JAPAN MCMLVI SAMURAI III DUELLO ALL’ ISOLA GANRYU Produttore Kazuo Takimura Tratto da un adattamento di Hideji Hojo del romanzo “Musashi” di Eiji Yoshikawa Sceneggiatura Tokuhei Wakao e Hiroshi Inagaki Montaggio Kazuo Yamada Direzione Artistica Hiroshi Ueda e Kisaku lto Tsuruzo Nishikawa … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off