Tagged With: Martin Durkin

The Great Global Warming Swindle 2007 English English

Download subtitles of The Great Global Warming Swindle 2007 English English insanlar “biz küresel ýsýnmaya inanmýyoruz” dediklerinde, ben diyorum ki” yoo, ben inanýyorum.. ..ama insan kaynaklý co2′nin ýsýnmaya neden olduðuna inanmýyorum.” birkaç yýl önce bana da sorsaydýnýz ben de suçlu co2 derdim. neden? çünki herkes gibi ben de medyaya inanýyordum. hergün haberler giderek daha fantastik, … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off