Tagged With: Malgorzata Bela

Karol, un uomo diventato Papa 2005 Bulgarian

Download subtitles of Karol, un uomo diventato Papa 2005 Bulgarian До сега в Далас…… Обещай ми, че нямаш нищо общо с кражбата на Саутфорк. Кълна се, нямам нищо общо. Метан. Давам ти ексклузивни права за Южна Америка, вместо петролът, който ви е обещан от Саутфорк. Харис знае, че подкупих съдебния следовател. И сега ме изнудва. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off