Tagged With: Keiko Tsushima

Ochazuke no aji 1952 English English

Download subtitles of Ochazuke no aji 1952 English English THE FLAVOUR OF GREEN TEA OVER RICE Screenplay by Yasujiro Ozu and Kogo Noda Produced by Takeshi Yamamoto Photography Yuharu Kouda Art Direction Tatuo Hamada Shin Saburi Michiyo Kogure Kouji Turuta Chishu Ryu Chikage Awashima Keiko Tushima… Directed by Yasujiro Ozu Who stars in the film? … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Shichinin no samurai 1954 Spanish en Español

Descarga subtítulos de Shichinin no samurai 1954 Spanish en Español TOHO PRODUCCIONES PRESENTA LOS SIETE SAMURAIS PRODUCTOR: SOJIRO MOTOKI GUIÓN: AKIRA KUROSAWA SHINOBU HASHIMOTO, HIDEO OGUNI FOTOGRAFÍA: ASAICHI NAKAI DIRECCION ARTISTICA: SO MATSUYAMA MÚSICA FUMIO HAYASAKA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA: KOBEI EZAKI, YOSHIO SUGINO, IENORI KANEKO ELENCO: KIKUCHIYO: TOSHIRO MIFUNE KAMBEI: TAKASHI SHIMURA SHINO: KEIKO TSUSHIMA ESPOSA: … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off