Tagged With: Josh Stamberg

“Lie to Me” Pilot 2009 Russian

Download subtitles of “Lie to Me” Pilot 2009 Russian ***** Âñòóïëåíèå ***** ß ïðîïðîñèë êëèåíòà õðàíèòü ìîë÷àíèå. Îí íè÷åãî íå ñêàæåò. Õîðîøî, õîðîøî. ß ñàì íå î÷åíü âåðþ ñëîâàì. Ñòàòèñòè÷åñêè ãîâîðÿ, ñðåäíèé ÷åëîâåê âðåò òðè ðàçà çà äåñÿòü ìèíóò ðàçãîâîðà. È ýòî îáû÷íûå ëþäè Ìû íå èçó÷àëè ëþäåé, êîòîðûå ïëàíèðóþò âçîðâàòü öåðêîâü äëÿ ÷¸ðíûõ.  … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Drop Dead Diva” You Bet Your Life 2011 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “Drop Dead Diva” You Bet Your Life 2011 Spanish en Español ¿Ven a esa aspirante a modelo? Era yo, Deb… Hasta que morí. Pensé que sería enviada directo al cielo, pero hubo una pequeña confusión… y desperté en el cuerpo de alguien. Ahora soy Jane… una abogada súper ocupada, con mi propia … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Drop Dead Diva” Rigged 2012 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “Drop Dead Diva” Rigged 2012 Spanish en Español ¿Veis a esa aspirante a modelo de ahí? Era yo… Deb… hasta el día en que morí. Pensaba que iría directa al cielo, pero hubo una pequeña confusión y desperté en el cuerpo de otra persona. Así que ahora soy Jane, una abogada muy … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

“Drop Dead Diva” Family Matters 2012 Hungarian

Download subtitles of “Drop Dead Diva” Family Matters 2012 Hungarian Látod ott azt a törekvõ modellt? Az voltam én. Deb. Amíg meg nem haltam. Azt hittem, egyenesen a mennybe jutok, de volt egy kis keveredés, és valaki más testében ébredtem fel. Szóval most Jane vagyok, Egy nagyon elfoglalt ügyvéd, saját asszisztenssel. Új életem van, új … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Drop Dead Diva” Family Matters 2012 Romanian

Download subtitles of “Drop Dead Diva” Family Matters 2012 Romanian Vedeți acel model aspirant? Eram eu… Deb… până să mor. Credeam că mă voi duce direct în Paradis, dar a avut loc o mică încurcătură și m-am trezit în corpul altcuiva. Deci acum sunt Jane, o femeie avocat super-ocupată, cu asistentă personală. Am o nouă … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Drop Dead Diva” Road Trip 2012 Romanian

Download subtitles of “Drop Dead Diva” Road Trip 2012 Romanian Vedeți acel model aspirant? Eram eu… Deb… până să mor. Credeam că mă voi duce direct în Paradis, dar a avut loc o mică încurcătură și m-am trezit în corpul altcuiva. Deci acum sunt Jane, o femeie avocat super-ocupată, cu asistentă personală. Am o nouă … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

“Lie to Me” Pilot 2009 Croatian

Download subtitles of “Lie to Me” Pilot 2009 Croatian I was kind of a strange child. My parents knew early on that something was wrong with me. I crawled backwards until I was two… but had Kennedy’s inaugural address memorized by the time I was six. It all began when my mother didn’t show up … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“CSI: Miami” Camp Fear 2002 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “CSI: Miami” Camp Fear 2002 Spanish en Español [INFORMATION] [AUTHOR] [SOURCE] [PRG] [FILEPATH] [DELAY] [CD TRACK] [COMMENT] [END INFORMATION] [COLF]HFFFFFF,[STYLE]no,[SIZE]18,[FONT]Arial 00:00:29.78,00:00:32.80 ¨Nadie sabe si nuestra personalidad pasa[br]a otra existencia o esfera, pero… 00:00:35.09,00:00:39.62 si podemos envolver un instrumento tan[br]delicado como para ser manipulado por[br]nuestra personalidad como si sobreviviera[br]para la siguiente vida 00:00:43.16,00:00:47.37 … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 
 

“Over There” Mission Accomplished 2005 Romanian

Download subtitles of “Over There” Mission Accomplished 2005 Romanian Kad se sjetim Lise, ne pomislim na njezinu odjeæu, ili na njen posao, ili odakle je, ili što je rekla. Pomislim na njen miris, njen okus, njenu kožu koja dodiruju moju. Prvi put sam je sreo u Brixton Academy. Kuda æeš? Imam sastanak jutros. Imam dogovoreno. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“House M.D.” Insensitive 2007 Dutch

Download subtitles of “House M.D.” Insensitive 2007 Dutch Ik heb niks. – We gaan naar het ziekenhuis. Er zijn zoveel mensen op het ijs uitgegleden. Een beetje rondhangen, zei je. Voor ik het wist, stond je op het ijs. Ik heb echt niets. – Weet jij veel. Je kwam raar terecht. Niet waar. – Je … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Drop Dead Diva” Ashes to Ashes 2012 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Drop Dead Diva” Ashes to Ashes 2012 Portuguese-BR Português Vê aquela aspirante a modelo ali? Era eu, Deb. Até o dia em que morri. Pensei que fosse direto para o céu, mas houve uma pequena confusão, e acordei no corpo de outra pessoa. Agora sou Jane, uma advogada super ocupada com minha … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kate & Leopold 2001 Latvian

Download subtitles of Kate & Leopold 2001 Latvian Nekad neesmu bijusi Anglijâ bet mana tçva zobi ir taisîti tur. Viòð ir diezgan bagâts, tavs tçvs. Ak, jâ. Apstâjies, Leopold! Beta… Man vajadzçtu atvainoties. Jâ, tev tieðâm vajadzçtu to darît. Vienkârði… Ja tâds puisis nevar dabût tâdu meiteni kâ tu kâdas tad ir izredzes man? Nu, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Drop Dead Diva” Freak Show 2012 Dutch

Download subtitles of “Drop Dead Diva” Freak Show 2012 Dutch Zie je dat inspirerende model? Dat was ik, Deb. Totdat ik dood ging. Ik dacht dat ik naar de hemel ging, maar er ging iets mis, en ik werd wakker in een ander lichaam. Dus nu ben ik Jane, een superdrukke advocaat met een eigen … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Legion 2009 Romanian

Download subtitles of Legion 2009 Romanian   “Veniți, fiilor și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului.” PSALMUL 34, VERSETUL 11 Când eram o copiliță mama îmi amintea în fiecare seară să-mi deschid inima în fața Domnului, căci El era bun, milostiv și drept. Lucrurile s-au schimbat mai târziu, când tata a lăsat-o singură cu … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Drop Dead Diva” Home 2012 Serbian

Download subtitles of “Drop Dead Diva” Home 2012 Serbian Vidite ovaj divni model. To sam bila ja …. Deb… dok nisam umrla. Mislila sam da sam otišla u raj, ali nastala je ogromna zbrka i probudila sam se u tuđem tijelu. Sada sam Jane, zaposlena odvjetnica sa vlastitom pomoćnicom. Imam novi život, novu odjeću, a … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“CSI: Miami” Broken 2002 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “CSI: Miami” Broken 2002 Spanish en Español ¡Pide un deseo! Mami, ¿me ves? ¿Me ves? Si, te veo. Te veo. Mami, tengo calor. Bueno, está bien. ¿La estás pasando bien? Muy bien. Regresa. Ruthie, quédate donde pueda verte. Está bien. ¿Ruthie? ¿Ruthie? ¿Ruthie? ¿Ruthie? ¿Ruthie? Señorita, qué pasa? No puedo encontrar a … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Drop Dead Diva” Jane’s Getting Married 2012 Romanian

Download subtitles of “Drop Dead Diva” Jane’s Getting Married 2012 Romanian “Sexy în Cleveland” a fost filmat cu public. Mă întreb ce s-o fi întâmplat. Eu nu sunt aici. Stai… Poliția te caută pe tine? Care poliție? Fetelor, ia ghiciți: e ziua noastră peste două săptămâni. Nu mai spune! – Toate sunteți născute în aceeași … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

The Time Machine 2002 Spanish en Español

Descarga subtítulos de The Time Machine 2002 Spanish en Español   LA MÁQUINA DEL TIEMPO “Dr. Alexander Hartdegen Mecánica Aplicada E Ingeniería” ¿No estás olvidando algo? – El coeficiente del 3er diferencial. – Eso no. -Esta noche. -¿Qué? ¿Emma? – ¿Qué hora es? – Casi las 5:00 Mi propuesta para aprovechar energía solar, rechazada. Mis … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Drop Dead Diva” Welcome Back 2012 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “Drop Dead Diva” Welcome Back 2012 Spanish en Español Deja que me aclare. ¿Te moriste, fuiste al cielo, presionaste un botón y te convirtieron en una talla 44? Algo así. Eso es muy injusto. Anteriormente en Drop Dead Diva… – Hola. – Hola. Soy Jane ahora. Él quería a Deb. ¿Crees que … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Drop Dead Diva 2009 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Drop Dead Diva 2009 Portuguese-BR Português Vê aquela aspirante a modelo ali? Era eu, Deb. Até o dia em que morri. Pensei que fosse direto para o céu, mas houve uma pequena confusão e acordei no corpo de outra pessoa. Agora sou Jane, uma advogada super ocupada com minha própria assistente. Tenho … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , | Comments Off