Tagged With: David Richmond-Peck

Smokin’ Aces 2: Assassins’ Ball 2010 Croatian

Download subtitles of Smokin’ Aces 2: Assassins’ Ball 2010 Croatian ***23.976 fps*** Daleko od imidža naočitih naoružanih agenata, djelatnici FBI-a većinom su analitičari podataka, koji pregledavaju milijune telefonskih razgovora i e-mailova kako bi otkrili opasnosti od nasilja, terorizma i špijunaže uperenih protiv SAD-a. Ponekad i sami pripadnici FBI-a postanu meta prijetnji; one zahtijevaju iznimne mjere … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Nikita” Power 2012 Romanian

Download subtitles of “Nikita” Power 2012 Romanian INSTITUTUL DE CERCETĂRI DARPA MT. CARMEL, PENNSYLVANIA Poftim. Am făcut ce mi-ai cerut. E munca mea de-o viață. E unică în lume. Te rog… Dă-mi drumul. Jur că nu voi vorbi. Lasă-mă să mă întorc la familia mea. Vreau să-mi văd fetița cum crește. Dă-mi portofelul. Du-te! Mulțumesc. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Lost Girl” Caged Fae 2013 Finnish

Download subtitles of “Lost Girl” Caged Fae 2013 Finnish Tiedetään. Mitä kaltaiseni tyttö tekee tällaisessa paikassa? Viilsit naamaani? Ihan tosi? Pääsette sisään vain jos kasvatatte ryntäät – ja muutatte nimeksi “Hoitele Mut”. Entten – tentten – teelika – minun. Menkää sisälle. Minä tarjoan juotavat! – Dyson… – Luovuta, sukkubus! Salpaat henkeni, susi. – Muistaakseni pidit … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“V” Welcome to the War 2010 Bulgarian

Download subtitles of “V” Welcome to the War 2010 Bulgarian Zovem se Anna. Mi smo za mir, uvijek. -Ne moћemo sakriti uzbuрenje dok otvaramo svoja vrata narodu koji je izvan naљih shvaжanja. Sebe nazivaju “Posjetiteljima.” Posjetitelji nisu tek doљli ovdje. Oni su ovdje veж godinama. Maskiraju se klonirajuжi ljudsko meso preko svoje reptilske koћe. Oni … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“V” Pound of Flesh 2010 Bulgarian

Download subtitles of “V” Pound of Flesh 2010 Bulgarian Trudna sam. -Zamisli љto bi se dogodilo ako bi Anna saznala za ovo. Tvoja obitelj, George… Posjetitelji su odgovorni za njihovu smrt. Razvili smo vitaminski nadomjestak. -Anna oznaиava ljude kao divlje ћivotinje. Primili smo poruku iz skladiљta. -John May je osnovao Petu kolonu, prvu skupinu Posjetitelja … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Flashpoint” Below the Surface 2012 Italian

Download subtitles of “Flashpoint” Below the Surface 2012 Italian Kate? Deve aprire immediatamente questa porta! Non faccia cosi’. E’ troppo coinvolta, non sta ragionando con lucidita’. Dammene un altro paio, detective… e ti diro’ tutto. Deve aprire la porta! Capo, abbiamo la visuale. No, Kate! 7 ore prima A volte mi chiedo… che cosa ne … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , | Comments Off

Smokin’ Aces 2: Assassins’ Ball 2010 English English

Download subtitles of Smokin’ Aces 2: Assassins’ Ball 2010 English English   Cersei: Myrcella is my only daughter. Do you really think I’ll let you sell her like a common whore? Dorne is the safest place for her. – You cannot stop it. – No! ( Groans ) No, wait. It wasn’t her. ( Grunts … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Rookie Blue” Every Man 2012 Russian

Download subtitles of “Rookie Blue” Every Man 2012 Russian Òàê, ñëóøàéòå. ×òî áû íè ñëó÷èëîñü, ãîâîðèòå ïðàâäó. Íå çíàåòå îòâåòà íà âîïðîñ – òàê è ñêàæèòå. – Òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî ìû íà ñóäå. – Òàê è åñòü. – Ôðýíê. – Âû â ïîðÿäêå? Äèàç? – ×åì ìû ìîæåì ïîìî÷ü? – Ïðîñòî îñòàâüòå èõ â ïîêîå. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Rookie Blue” Every Man 2012 Italian

Download subtitles of “Rookie Blue” Every Man 2012 Italian Sentite, qualsiasi cosa succeda, dite la verità. Se non sapete rispondere, ditelo tranquillamente. – Mi sento sotto processo. – Lo siamo. – Frank. – State tutti bene? Diaz? – Cosa possiamo fare? – Lasciateli in pace. La SIU è in arrivo. – Frank, siamo noi responsabili. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Rookie Blue” Every Man 2012 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “Rookie Blue” Every Man 2012 Spanish en Español Está bien, escucha. Pase lo que pase, di la verdad. Si no sabes la respuesta, no temas decirlo. – Siento como si estuviésemos en un juicio. – Lo estamos. – Frank. – ¿Todo el mundo está bien? ¿Diaz? – ¿Qué podemos hacer? – Solo … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Rookie Blue” Every Man 2012 French Français

Télécharger “Rookie Blue” Every Man 2012 French Français All right, listen. Whatever happens, tell the truth. If you don’t know the answer, don’t be afraid to say so. – I feel like we’re on trial. – We are. – Frank. – Is everybody all right? Diaz? – What can we do? – Just leave them … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” The Taking 2012 English English

Download subtitles of “The Listener” The Taking 2012 English English Hit the town, maybe get into a little trouble? Yeah, maybe in my next life, crazy. Ah! Maybe you already got plans! – Maybe a secret girlfriend. – Ah, please! I have to have a social life to have a girlfriend. I mean, you know … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Doomsday Prophecy 2011 English English

Download subtitles of Doomsday Prophecy 2011 English English ( men speaking indistinctIy over radio ) ( radio static whining ) Man on radio: Air unit 3 confirming impact extends beyond Sector 7. Roger that. ( heIicopter whirring ) – Mr. Garcia. – Yes, sir, you must be Dr. Yates. WeIcome to the worId’s biggest environmentaI … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“V” Pilot 2009 Czech

Download subtitles of “V” Pilot 2009 Czech Potřebujeme vodu a minerály, které jsou běžné a je jich na světe dostatek, abychom přežili. Výměnou se s vámi podělíme o naše technické vymoženosti.

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Doomsday Prophecy 2011 Romanian

Download subtitles of Doomsday Prophecy 2011 Romanian Doomsday Prophecy Traducerea: AmeM9 The roBOTgirl Agent Garcia. Da d-le, d-voastră trebuie să fiți Dr. Yates. Bine ați venit la cel mai mare dezastru de mediu din lume, ați fost informat? De numai 6 ore, Marea Neagră nu mai exista. Urmați-mă. Centrul marii a fost lovit de o … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Psych” The Tao of Gus 2011 Italian

Download subtitles of “Psych” The Tao of Gus 2011 Italian Ciao, papa’! E’ la giornata della pigrizia sul lavoro al dipartimento della Polizia di Santa Barbara? Abbiamo affari importanti da sbrigare. Affari importanti? Andate all’inaugurazione di un nuovo negozio di dolci. No, andiamo alla chiusura di un vecchio negozio di dolci. E poi andiamo all’inaugurazione … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Smokin’ Aces 2: Assassins’ Ball 2010 Turkish

Download subtitles of Smokin’ Aces 2: Assassins’ Ball 2010 Turkish Game of Thrones’un önceki bölümlerinde… Myrcella benim tek kýzým! Onu bir orospuymuþ gibi satmana izin vereceðimi mi sandýn? Dorne onun için en güvenli yer. – Artýk durduramazsýn. – Hayýr! Hayýr, durun! O yapmadý! Ölürsen onun öcünü alamazsýn. Qarth’ýn sihirbazlarý adýna, hoþ geldiniz. Sizi Ölümsüzler Sarayý’nda … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Paradox 2010 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Paradox 2010 Portuguese-BR Português A magia tem limites. A ciência tem limites. Amagia não pode curar o câncer ou nos guiar pelo espaço alêm da Lua… por isso paramos de tentar. Mas o mundo prático, o mundo da ciência, nunca para de tentar. Eu queria o melhor dos dois mundos, mas ninguêm … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Fairly Legal” Believers 2011 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Fairly Legal” Believers 2011 Portuguese-BR Português Não posso conversar, Leo, estou atrasada. -Claro que está. -Justin? Meu identificador… Espere, está ligando… Por que você está no telefone do Leo? Porque tem uma sala de reunião cheia de promotores esperando, prontos para uma Palestra de Atualização, lembra? -A palestra era à tarde. -Nós … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Firm” Chapter Five – 2012 Português

Descarregar da legenda “The Firm” Chapter Five – 2012 Português Anteriormente em The Firm. Tenho oito bons clientes, e um desses é Althea Sanderson que esta prestes a se resolver. DC Tech não está disposta a fazer o acordo nesse caso. Ao contrário, temos toda a intenção de ir ao tribunal. Sarah Holt, foi acusada … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off