Tagged With: Connor Hill

The Librarian: The Curse of the Judas Chalice 2008 Albanian

Download subtitles of The Librarian: The Curse of the Judas Chalice 2008 Albanian [INFORMATION] [SOURCE]DVD Zone 2 PAL [PRG] [FILEPATH] [DELAY] [CD TRACK] [COMMENT] [END INFORMATION] [COLF]HFFFFFF,[STYLE]bd,[SIZE]18,[FONT]Arial 00:02:28.06,00:02:33.01 S.O.S Fantômes 00:02:41.58,00:02:47.93 Je vais tourner la prochaine carte.[br]Concentrez-vous bien. 00:02:48.10,00:02:50.69 Qu’est-ce que c’est? 00:02:56.06,00:02:59.69 – Un carré.[br]- Pas mal, mais c’est faux. 00:03:08.90,00:03:12.34 Réfléchissez. 00:03:12.50,00:03:18.53 – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Contraband 2012 Estonian

Download subtitles of Contraband 2012 Estonian India 114, 116 ja 260 on positsioonidel. Lend 104 on 500 jardi kaugusel sabas, ootab teie järgi. Siin see on, just seal. See on meie mees. Alustage viimast sihtmärgile lähenemist. Lend 104, sain aru. Kurat! Walter, ärka üles! Toll. Mida? Kes? Kuramus, meil on kotti vaja. Pagan, kus võti … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband 2012 Indonesian

Download subtitles of Contraband 2012 Indonesian   Ada India 114, 116, dan 260 dalam posisi. Helikopter 104 berjarak 500 yard, menunggu perintah. Itu dia, sebelah sana. Itu orang kita. Mulailah mendekati target. Helikopter 104, dimengerti. Sial! Walter, bangunlah. Bea Cukai. Apa? Siapa? Kita perlu tasnya. Dimana kuncinya? Perketat daerah sana. Amankan sisi satunya. Tenang, tenanglah. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

The Librarian: The Curse of the Judas Chalice 2008 Dutch

Download subtitles of The Librarian: The Curse of the Judas Chalice 2008 Dutch   Simply ReleaseS Toppers Simply The Best Proudly Presents: THE EXPENDABLES 2 Vertaald door Simply ReleaseS Toppers Oemoe EEN WIJK IN SINDUPALCHOK, NEPAL Op staan! Je wil dus nog steeds niks zeggen? Goed! Zo krijg je een wrede dood. Hou de mannen … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband 2012 Spanish en Español

Descarga subtítulos de Contraband 2012 Spanish en Español   Tenemos a India 1-1-4, 1-1-6 y 2-6-0 en posición. Aéreo 1-0-4 está 500 metros atrás, esperando la orden. Ese es, ahí mismo. Ese es el tipo. Inicie acercamiento final. Aéreo 1-0-4, entendido. ¡Demonios! -¡Walter, despierta! ¡Aduanas! -¿Qué? ¿Quién? ¡Necesitamos la bolsa! ¿Dónde está la llave? ¡Ponlo … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband 2012 Macedonian

Download subtitles of Contraband 2012 Macedonian   ñå íà ñâîèòå ïîçèöèè./font íà âàøà äîçâîëà./font Åíå ãî, òàìó. Òîà å íàøèîò áðîä. – Ïðèìåíî 104./font Ñðàœå! Âîëòåð, ðàçáóäè ñå. Êðà¼áðåæíà ñòðàæà. Øòî? Êî¼? Íè òðåáà òîðáàòà. Êàäå å êëó÷îò, äà ãî åáàì? Ïðèöâðñòåòå ãî ¼àæåòî, à ñåãà è îä äðóãàòà ñòðàíà. Âíèìàòåëíî ñàìî. Äîáðî, äîáðî. À¼äå, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband 2012 Danish

Download subtitles of Contraband 2012 Danish India 114, 116 og 260 er i stilling. Helikopter 104 nærmer sig målet. Venter på klarsignal. Der har vi vores mand. – Fortsæt mod målet. – Modtaget. Walter, toldmyndighederne. Hvor er tasken? Skynd dig. Læg det i tasken. Stands! Må jeg bede om alles opmærksomhed? Skål og tillykke til … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

The Librarian: The Curse of the Judas Chalice 2008 English English

Download subtitles of The Librarian: The Curse of the Judas Chalice 2008 English English THE LIBRARIAN: THE CURSE OF THE JUDAS CHALICE (2008) Champagne? Sorry. Bubbles…went up my nose. Actually, that’s not technically champagne. That’s Cava. It’s a Spanish sparkling wine and uses the champenoise process. It um… Nevermind. Is it there? One porcelain vase. … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband 2012 Chinese 中文

字幕 Contraband 2012 Chinese 中文 104號直升機在後面500碼,等候指示 就是這裡,他們就是我們要找的人 開始向目標靠近 104號明白 糟糕! 沃爾特,醒醒.海關警察來了 什麼?誰? 快拿上該死的包,他媽的鑰匙在哪? 封住這條線,守住另一邊 輕點 冷靜點 搞快點,快點,把東西放進包裡 快點! 吊上去,來,開始 快走,安迪 別跑!聯邦警察!不許動! 禁運品 字幕製作:cobb99 打擾一下,耽誤你們一分鐘 我想給新郎新娘,丹尼和謝莉敬杯酒 恭喜你們! 這是真的嗎,我他媽竟然結婚了,克裡斯 丹尼,當然是真的,我還是你的伴郎 你看,這個人他媽的是誰? 他是我最好的朋友,還做過我的伴郎 他竟然不記得我的婚宴也是在這裡辦的 幸好他今天沒醉 你不記得了嗎? 我只記得我吐在凱特的鞋上了 我也記得這事 我還道歉了呢 大家跟我一起做… 我覺得你倆就是走私界的列儂和麥卡尼 你們他媽的怎樣走私法拉利的?能把車藏在哪兒? 我們沒有藏 我們讓海關把它扣押在港口 手機給我 你把車內部的部件都取出來 發動機,線路系統… 把內部部件都取出來後藏在別的集裝箱裡 然後等到海關拍賣這部車的時候 他得到的只是法拉利外殼,而沒有其他設備 只是買下空殼? 是的,他在拍賣會上買下空殼 然後我們… 賣給他其它的部分…車子裡面的部件 他就有了一輛嶄新的法拉利 而花費比你那輛破本田還要少 那輛本田挺好的 是的,這就是為什麼你沒房子 … Continue reading »

Categories: 字幕 中文 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

The Librarian: The Curse of the Judas Chalice 2008 Spanish en Español

Descarga subtítulos de The Librarian: The Curse of the Judas Chalice 2008 Spanish en Español Phil, cariño, todavía estás levantado. Bien, ¿qué tal esto? “Mitchell, te quiero mucho, no solo te quiero, incluso te admiro, – y algún día espero que…” – ¿Estás despidiéndolo o declarándote? Cariño, se suponía que es un trabajo a media … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband 2012 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Contraband 2012 Portuguese-BR Português MUSK3TEERS A p r e s e n t a m MUSK3TEERS Otoni Jr e Kakko PRÓLOGO Reverendo. Você está em serviço hoje. Consegue pensar no homem que vamos encontrar daqui a uma hora, daqui a menos de uma hora? Vou lá… sem nenhuma expectativa. Vou lá vivenciar … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband 2012 Slovenian

Download subtitles of Contraband 2012 Slovenian Indija 114, 116, in 260 so na položaju. Let 104 je 500 metrov za tabo in čaka tvoj premik. To je to, prav tam. To je naš človek. Začnite se približevati tarči. -Let 104 razumel. Sranje! Walter, zbudi se. Carina. -Kaj? Kdo? Rabim jebeno torbo. Kje za hudiča je … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband 2012 Hungarian

Download subtitles of Contraband 2012 Hungarian Õ az ott. Õ a mi emberünk. Bassza meg ! – Walter, kelj fel. – Miért ? A rendõrség. Nincs itt. A tuloldalon kell legyen. Gyerünk…pakolj, gyerünk! Gyerünk, gyerünk. Mozgás ! Maradj ott ahol vagy ! Ne mozdulj ! CSEMPÉSZEK Elnézést ! Egy kis figyelmet kérek. Szeretnék köszöntöt mondani. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband 2012 English English

Download subtitles of Contraband 2012 English English font color=”yellow” size=40Contraband [2012]/font Temos India 114, 116, e 260 em posição. Voo 104, está a 450 metros em caminho, à espera de autorização. É ali mesmo. É quem nós queremos. Iniciar aproximação final ao objectivo. Voo 104, recebido. Merda! Walter, acorda. Alfândega. O quê? Quem? Precisamos da … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband 2012 Portuguese Português

Descarregar da legenda Contraband 2012 Portuguese Português Querida! O que me dizes? Credo, seria… Sabes que mais, devias de vir connosco da próxima vez, meu. – Meu, não gosto de jardins zoológicos. – Mas os miúdos ficam malucos com a ideia. Pois, não vejo os meus miúdos com tanta frequência. Além disso, é deprimente. O … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband 2012 Romanian

Download subtitles of Contraband 2012 Romanian sync.gioni666 Îi avem pe India 114, 116 și 260 pe poziție. Zborul 104 e cu 500 de yarzi în urmă, așteaptă semnalul vostru. Cel de acolo. El e omul nostru. Începe apropierea finală de țintă. Zborul 104, am recepționat. Fir-ar! Walter, trezește-te. Vameșii. Ce? Cine? Ne trebuie afurisita de … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband – 2012

Download subtitles of Contraband – 2012 MALE DISPATCHER: We have India 114, 116, and 260 in position. Flight 104 is 500 yards in trail, waiting for your go. That’s it, right there. There’s our guy. Begin your final approach to the target. PILOT ON RADIO: Flight 104, copy that. ANDY: Shit! Walter, wake up. Customs. … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband – 2012 Português

Descarregar da legenda Contraband – 2012 Português Tenemos a India 1-1-4, 1-1-6 y 2-6-0 en posición. Aéreo 1-0-4 está 500 metros atrás, esperando la orden. Ese es, ahí mismo. Ese es el tipo. Inicie acercamiento final. Aéreo 1-0-4, entendido. ¡Demonios! – ¡Walter, despierta! ¡Aduanas! – ¿Qué? ¿Quién? ¡Necesitamos la bolsa! ¿Dónde está la llave? ¡Ponlo … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband – 2012 Français

Télécharger Contraband – 2012 Français Hélico 104 est à 500 m derrière. On attend le signal. Le voici, juste là. C’est notre gars. Commencez l’approche finale vers la cible. Hélico 104, bien reçu. Merde! – Walter, réveille. Les douanes. – Quoi? Il nous faut le sac. Où est la foutue clé? Approchez-vous encore plus. Surveillez … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Contraband 2012 Dutch

Download subtitles of Contraband 2012 Dutch Simply ReleaseS Toppers Simply The Best Proudly Presents: Contraband Vertaald door Simply ReleaseS Toppers Tokke en Suurtje Dit is Sierra India 114116260 in positie. We wachten op toestemming om te landen. Daar is het. Daar is onze jongen. We naderen het doelwit. – Begrepen, 114. Walter, wakker worden. De … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off