Tagged With: Chris Sanders

How to Train Your Dragon 2010 English English

Download subtitles of How to Train Your Dragon 2010 English English Music… Multi-shot. Hey, dad. Hey, baby. How come You’re home early? I thought you were… Working late… Tonight. Well, I have a lot of paperwork To do, And I really need. To concentrate. So, I thought I’d work Here. Hey, can you grab that … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Lilo & Stitch 2002 English English

Download subtitles of Lilo & Stitch 2002 English English Read the charges. Dr. Jumba Jookiba… lead scientist of Galaxy Defense Industries… you stand before this council accused of illegal genetic experimentation. How do you plead? Not guilty! My experiments are only theoretical… completely within legal boundaries. We believe you actually created something. Created something?! Ha! … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 31 Comments

Leroy & Stitch 2006 English English

Download subtitles of Leroy & Stitch 2006 English English [fanfare] [applause] – Aloha. – [all] Aloha. Today the Galactic Council assembles to honor Lilo and Stitch, who have successfully captured all 625 of Jumba’s genetic experiments, turned them from bad to good, and found each a place where it can belong. [applause] To recognize the … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

How to Train Your Dragon 2010 Thai

Download subtitles of How to Train Your Dragon 2010 Thai   àºÔÃì¡ à˹×ͨشÊÔé¹ËÇѧ12 Çѹ ¡è͹¨Ø´á¢ç§µÒªѡ¡Ðá´èÇ ÊͧÊÒÁͧÈÒ µÃÖ§ÍÂÙè ³ ¾Ô¡Ñ´ àÊé¹áǧÇѧǹÍѹ·¹·Ø¡¢ì ËÁÙèºéÒ¹¢éÒÊÃØ»ÊÑé¹æ»Ñ¡ËÅÑ¡ ÍÂÙè·Õè¹ÕèÁÒ 7ªÑèÇÍÒÂؤ¹áÅéÇ áµèºéÒ¹àÃ×͹·Ø¡ËÅѧÂѧãËÁè µ¡»ÅÒ ÅèÒÊѵÇì ·ÔÇ·ÑȹìÂÒÁÍÑÊ´§ªèÒ§§ÒÁá·é µÔ´ÍÂÙèá¤è »Ñ­ËÒÊѵÇìú¡Ç¹ ·ÕèÍ×è¹ÊèǹãË­èà¨ÍáµèÂاäÁè¡ç˹٠áµèàÃÒà¨Í Áѧ¡Ã! à»ç¹ªÒÇÍ×蹤§ÂéÒÂË¹Õ áµèàÃÒäÁè à¾ÃÒÐàÃÒ¤×Í äÇ¡Ôé§ à»ç¹¾Ç¡ËÑÇá¢ç§áµè¡Óà¹Ô´ ¢éÒª×èÍ ÎÔ¤¤Ñ¾ ª×èÍ´Õ¨ÃÔ§æ ¢éÒÃÙéáµèª×èÍ·ÕèáÂè¡ÇèÒ¹Õé¡çÂѧÁÕ ¾èÍ áÁèàª×èÍÇèÒª×èÍáÂè¨Ð·ÓãËéÀÙµ¼Õ¡Ñºâ·ÃÅ ¡ÅÑÇ Âѧ¡Ðà»ç¹äÇ¡Ôé§ÂѧäãÁè¹èÒ¡ÅÑǾͧÑé¹áËÅÐ ÍÃسÊÇÑÊ´Ôì á¡·ÓÍÐäÃ?à¢éÒºéÒ¹ä»ê! ¡ÅѺºéҹ仫РàÍÒäÍéµÑÇ»èǹ¹ÕèÍÍ¡ÁÒ·ÓäÁ….. à¨éÒÍÍ¡ÁÒ·ÓäÁ?¡ÅѺà¢éÒºéÒ¹ä»é! à¢Òª×èÍ ÊâµÍÔ¤ ¼ÙéÂÔè§ãË­è ÇèҡѹÇèÒàÁ×è͵͹à¢ÒÂѧáºàºÒÐ à¢Ò¡Ø´ËÑÇÁѧ¡Ãä´éà¾ÕºàÅÂáËÅÐ … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

How to Train Your Dragon 2010 Dutch

Download subtitles of How to Train Your Dragon 2010 Dutch Dit is Berk. Twaalf dagen ten noorden van Hopeloos en even ten zuiden van Bevriezingsdood. Het ligt pal op de meridiaan der misère. Mijn dorp. In één woord: degelijk. Het is hier al zeven generaties, maar elk gebouw is nieuw. We vissen, jagen en hebben … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

How to Train Your Dragon 2010 Romanian

Download subtitles of How to Train Your Dragon 2010 Romanian E la 12 zile nord de disperare Ɵi la cĂąteva grade sud de a muri de frig. E plasat direct pe meridianul nenorocirii. Satul meu. Într-un cuvĂąnt, neclintit. A fost aici de 7 generaĆŁii dar fiecare clădire e nouă. Pescuim, vĂąnăm Ɵi avem un apus … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch 2005 Bosnian

Download subtitles of Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch 2005 Bosnian Hahahaha! Aloha. Byebye. Stitch, zašto radiš to? Ahhahahaha! Molim te, prestani. Prestani, Stitch. Nemoj… Ne! Stitch! Budi se! Budi se! Budi se, Stitch. Budi se! Stitch, Budi se. U redu je. Ne brini. Bila je to samo još jedna nocna mora. I … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

How to Train Your Dragon 2010 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda How to Train Your Dragon 2010 Portuguese-BR Português Tradução: The_Tozz | Lilicca Tradução: Virtualnet | Gus Revisão final: The_Tozz Esta é Berk. Fica ao norte de Desânimo e ao sul de Morrendo de Frio. Ela fica solidamente localizada no Meridiano da Miséria. Minha aldeia. Em uma palavra: sólida. Tem estado aqui por … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

How to Train Your Dragon – 2010 中文

字幕 How to Train Your Dragon – 2010 中文 -=THE LAST FANTASY=-荣誉出品 本字幕仅供学习交流,严禁用于商业用途 -=TLF字幕组=- 翻译:myirene 校对:myirene 片名:《驯龙记》 这里是伯克岛 这里向北走十二天就能到达绝望 向南冷几度就能冻死 这里是悲惨世界的中心 这就是我的家园,总之,不会改变 人们在这里已经生活了七代 但每一座建筑都是新建的 我们钓鱼,打猎,欣赏美丽的日落 唯一的问题是害虫 要知道,大多数地方的害虫 都是老鼠或者蚊子 我们的是… …恐龙 大多数人会离开,但我们不会 我们是维京人,我们有顽疾需要解决 我叫嗝嗝 名字不错,我知道,但还不是最糟糕的 父母们认为 一个可怕的名字可以吓跑地精和巨魔 好像我们伟大的维京人还做不到似的 早上好! – 你怎么在这里? – 回去! – 你在外面干什么? – 回去! 嗝嗝!他在干嘛? 你在外面干嘛?!给我回去! 这是大块头斯托伊克,部落的首领 当他还是个婴儿的时候 他就取下了一颗恐龙头 我相信吗?当然了 抓了哪些了? 葛伦科龙,纳德龙,双头龙 霍克看见了一只猛烈凶魇龙 … Continue reading »

Categories: 字幕 中文 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off