Tagged With: Chieko Matsubara

Tokyo nagaremono 1966 French Français

Télécharger Tokyo nagaremono 1966 French Français 25 FPS (o_o) –ooO–(_)–Ooo– (o_-) –ooO–(_)–Ooo– (o_o) –ooO–(_)–Ooo– (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Présente (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Le vagabond de Tokyo (-_o) –ooO–(_)–Ooo– Le vagabond de Tokyo (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Le vagabond de Tokyo (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Contribution : Ulairi (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Correction : Ulairi (^_^) –ooO–(_)–Ooo– – Bon Film – Une production NIKKATSU Vas-y … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Hana to doto 1964 French Français

Télécharger Hana to doto 1964 French Français 25 FPS Les fleurs et les vagues (v.01) Contribution : Ulairi Correction : Ulairi Une Production Nikkatsu LES FLEURS ET LES VAGUES Scénario : FUNABASHI Kazuo ABE Keiji – KIMURA Takeo Image : NAGATSUKA Kazuei Son : NAKAMURA Toshio Direction artistique : KIMURA Takeo Montage : SUZUKI Kô … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off