Tagged With: Bettina Ernst

HerzHaft 2007 Bulgarian

Download subtitles of HerzHaft 2007 Bulgarian Томазо Качиапуоти Фердинанд Ханиш Йохана Нидермюлер Бетина Ернст Сценарист и режисьор: МАРТИН БУСКЕР СЪРДЕЧНО Това е за днес. Дъното на таблицата, идваме. Сигурен ли сте? – Рафа, млъкни. Ако играете така в неделя ще ни трябва чудо. Да отнесем тези задници! Внимавай с бързия си език. – Мислех, че … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , | Comments Off