Tagged With: Anne-Marie Duff

“Shameless” Episode #2.1 2005 Turkish

Download subtitles of “Shameless” Episode #2.1 2005 Turkish Geçen sene olanlarý hatýrlamýyor musunuz cidden? Bu sefer dikkkat edin lan bari. Hayatýn hiç kolay deðil, Fiona. Tanýdýðým kimseye benzemiyorsun sen. Hayattan tekrar zevk almak istememi saðladýn. – Bu kim be? – Babam. Kariyerim boyunca alkolizmin böylesine olaðanüstü bir örneðini… …görmemiþtim. – Teþekkür ederim. – Ne kadar … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 55 Comments

“Shameless” Episode #2.3 2005 Romanian

Download subtitles of “Shameless” Episode #2.3 2005 Romanian Pentru cei care ati fost mult prea ocupati, uitati ce s-a intamplat saptamana trecuta in Shameless: Hei, Portughez imputit. Stan isi pierde mintile. Ce s-a intamplat? Stiu ca i-ai tras-o surorii mele! Ai dreptate, nu ar trebui lasat acolo in camera singur. Sun-o pe fiica-sa. O sa … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 Comments

Nowhere Boy 2009 English English

Download subtitles of Nowhere Boy 2009 English English Do I ignore you? No. So please don’t ignore me. I have called you twice. Very expensive. – Really? – No. First lesson, front room, eight o’clock tonight. Don’t be late. ♪ Well, I’m just out of school I’m real, real cool ♪ I got the jump, … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Parade’s End” Episode #1.2 2012 Czech

Download subtitles of “Parade’s End” Episode #1.2 2012 Czech – Nemáte náhodou cigaretu? – Ano, jistě. Ale udělala ze mne úplného hlupáka, příteli. – Ani nevím, jestli je to dítě moje. – Ty přímo hřmíš. Paní Satterthwaiteová odjela do lázní do Německa, aby to vypadalo, že Sylvie odjela do ciziny, aby ji ošetřovala. Tvá žena … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Parade’s End” Episode #1.3 2012 Czech

Download subtitles of “Parade’s End” Episode #1.3 2012 Czech Je mi to tak líto, Christophere. Tvá matka včera zemřela. Dlužím to sama sobě, abych byla ke Christopherovi upřímná. Je dobře, že jsme se přestěhovali do Gray’s Inn. Německo se snaží rozpoutat v Evropě válku, takže si v Berlíně neplánujte moc schůzek. – On prostě ví…všechno! … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Accused” Mo and Sue’s Story 2012 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Accused” Mo and Sue’s Story 2012 Portuguese-BR Português Accused 2×02 – A História de Mo -Por que faz isso? -Pare! Por que faz isso? Sei para quem faz isso. -Deixa disso. -Porque não faz isso por nós. Faz isso porque é orgulhosa demais. Faz isso porque é muito teimosa. Faz isso por … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.2 French Français

Télécharger “Parade’s End” Episode #1.2 French Français – Auriez-vous une cigarette ? – Oui, bien sûr. Mais elle m’a piégé, mon vieil ami. Je ne sais même pas si l’enfant est de moi. Vous avez l’air en colère. Mme Satterhwaite s’est installée dans une station thermale en Allemange on peut penser que Sylvia est partie … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.1 2012 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Parade’s End” Episode #1.1 2012 Portuguese-BR Português = Parade’s End = Episódio 01 Tradução, adaptação e revisão: Shiokata PARIS, 1908 Sim? Quem? Não. Diga… Diga ao cavalheiro que é tarde demais. Tarde demais mesmo. Obrigado… -Despache do trem Dover até Paris. -Muito bem, senhor. Desejo-lhe toda felicidade, Chrissie. Casar-me em Paris clandestinamente … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.2 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Parade’s End” Episode #1.2 Portuguese-BR Português -Por acaso teria um cigarro? -Sim, claro. Mas ela me engana, meu velho. -Nem mesmo sei se a criança é minha. – Parece um pouco bravo. Sra. Satterthwaite se estabelecera em um Spa Alemão, então será dito que Sylvia fora ao exterior para cuidar dela. Sua … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.3 English English

Download subtitles of “Parade’s End” Episode #1.3 English English I’m so sorry, Christopher. Your mother died yesterday. I owe it to myself to be fair to Christopher. The move to Gray’s Inn has been a success. Germany’s looking for a European war so don’t fill your dance card in Berlin. – He just knows everything! … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

The Magdalene Sisters 2002 Croatian

Download subtitles of The Magdalene Sisters 2002 Croatian   OKRUG DUBLIN IRSKA 1964. Pa? Što si mi htio pokazati? Hajde, Kevin, koja je tajna? Što misliš da radiš? Vraćam se dolje. Kevin, prestani! Ponašaj se pristojno! Ti si mi rođak! Što bi tvoj otac rekao? Ne, molim te. Prestani! Molim te, Kevin! Preklinjem te. Ostavi … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.2 Italian

Download subtitles of “Parade’s End” Episode #1.2 Italian – Per caso ha una sigaretta? – Si’, certo. Mi ha incastrato, vecchio mio. Non so nemmeno se il figlio sia mio. Sembri piuttosto contrariato. La signora Satterthwaite si e’ stabilita in una stazione termale in Germania, cosi’ si potra’ dire che Sylvia e’ andata all’estero per … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.2 Russian

Download subtitles of “Parade’s End” Episode #1.2 Russian Ó âàñ, ñëó÷àéíî, íå íàéäåòñÿ ñèãàðåòû? Äà, êîíå÷íî. Îíà îáâåëà ìåíÿ âîêðóã ïàëüöà, ñòàðèíà. ß äàæå íå çíàþ, ìîé ëè ýòî ðåáåíîê. Òû âûãëÿäèøü ìðà÷íåå òó÷è. Ìèññèñ Ñàòòåðñâåéò ïîñåëèëàñü íà îäíîì èç êóðîðòîâ Ãåðìàíèè, òàê ÷òî ÿ ìîãó ãîâîðèòü, ÷òî Ñèëüâèÿ îòïðàâèëàñü çà ãðàíèöó, ÷òîáû óõàæèâàòü çà … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.1 2012 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “Parade’s End” Episode #1.1 2012 Spanish en Español -DIFUNDE LA PALABRA- ¿Quién? Dígale… Dígale al señor que es muy tarde. Condenadamente tarde. Gracias. – El tren de Dover hasta París. – De acuerdo, señor. Te deseo la mayor de las felicidades, Chrissie. Casarse en París es una manera de escapar de eso. … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.2 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “Parade’s End” Episode #1.2 Spanish en Español – ¿No tendrás por casualidad un cigarrillo? – Sí, claro. Pero ella se me ha quejado, viejo. – Ni siquiera sé si el niño es mío. – Te ves estupendo. La señora Satterthwaite se aloja en un balneario alemán, así que podría decirse que Sylvia … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.1 2012 Italian

Download subtitles of “Parade’s End” Episode #1.1 2012 Italian Parade’s End – Episodio 1 Traduzione: MaryG90, zymil, Skipper, Sonsierey, Amethyst Traduzione: Nimueh, inuy4sh4, Aicha, SaraS1 Revisione: Amethyst Resynch: marylena PARIGI 1908 Dica… Dica a quel gentiluomo che e’ troppo tardi. E’ maledettamente troppo tardi. Grazie. – Il treno per Parigi con scalo a Dover. – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Parade’s End” Episode #1.1 2012 Russian

Download subtitles of “Parade’s End” Episode #1.1 2012 Russian Перевод Crowd Sailing Crew/Swoon Productions Да? Что? Нет. Скажите… Скажите этому господину, что уже слишком поздно. Слишком поздно, черт побери. Благодарю вас… – Поезд из Дувра, транзитный билет до Парижа. – Слушаю, сэр. Я желаю тебе счастья, Крисси. Женитьба в Париже – это побег от счастья. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Accused” Mo and Sue’s Story 2012 Italian

Download subtitles of “Accused” Mo and Sue’s Story 2012 Italian Accused – 02×02 – Mo’s Story Traduzione: marko988, Luce, Tangerine, nina_bach, Vod Synch: MS Pre-revisione: MiaWallace Revisione: Debug Perché lo fai? – Torna dentro. – Perché lo fai? Lo so perché lo fai! – Lascia perdere, mamma. – Di sicuro non per noi. Lo fai … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , | Comments Off

“Accused” Mo and Sue’s Story 2012 English English

Download subtitles of “Accused” Mo and Sue’s Story 2012 English English Why are you doing it? Oh, get in. Why are you doing it? Who are you doing it for? Just leave it, Mum. Cos you’re not doing it for us. You’re doing it cos you’re too proud not to do it. You’re doing it … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Virgin Queen” Episode #1.4 2006 Bulgarian

Download subtitles of “The Virgin Queen” Episode #1.4 2006 Bulgarian 1596 година. Елизабет управлява от 37 години. Ан-Мари Дъф Даниел Евънс Сиена Гилъри За бога, не! Сто пъти ли трябва да повтарям. Разваленият зъб трябва да се извади. Няма друг лек. Ваша светлост, флотът на граф Есекс акостира в Плимут. Хората се събират да отпразнуват … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off