Rise of the Planet of the Apes 2011 Romanian

Posted by on July 19, 2012

movie image

Download subtitles of Rise of the Planet of the Apes 2011 Romanian

Hei, bine…
poftim.
SĂŁ o facem din nou.
Care este ĂŁsta, exemplarul numĂŁrul nouĂŁ?
Da, numãrul nouã. Ochi LuminoƟi.
PriveƟti asta?
Asta… asta este incredibil.
Dumnezeule.
Dumnezeule.
– Din cĂąte mutĂŁri l-a fĂŁcut?
– 20.
Scorul perfect este 15 mutĂŁri.
Doctore, ce medicamente Ăźi dai?
Hei, dĂŁ-mi Ăźnregistrarea aia video!
Cimpanzeul numĂŁrul 9, o singurĂŁ dozĂŁ.
– Nu trebuia sĂŁ te vĂŁd mai tĂąrziu?
– Suntem gata.
O sĂŁ te sun eu Ăźnapoi.
Da, Ăźn regulĂŁ. MulĆŁumesc, la revedere.
112, funcĆŁioneazĂŁ.
– Doar asupra unei singure primate?
– Este nevoie doar de una.
Recuperare cognitiva completĂŁ.
Suntem gata.
Uite, eƟti sigur cã nu grãbeƟti asta?
Lucrez la asta de cinci ani Ɵi jumãtate.
Înregistrãrile sunt evidente.
Suntem gata, Steven.
Am nevoie doar de aprobarea ta
pentru testarea pe oameni.
Pentru asta o sĂŁ ai nevoie
de aprobarea Comisiei.
Sunt mulĆŁi bani Ăźn joc, Will.
– Ai doar o singurĂŁ ƟansĂŁ.
– Doar de o ƟansĂŁ am nevoie.
În regulã.
Am nevoie sĂŁ vĂŁd toate cercetĂŁrile.
S-a fĂŁcut!
– ƞi… Wil?
– Da?
PĂŁstreazĂŁ-ĆŁi emoĆŁiile Ăźn afara cercetĂŁrii.
Oamenii ãƟtia investesc ün rezultate,
nu Ăźn vise.
Bine!
Faceƣi cunoƟtinƣã
cu cimpanzeul numĂŁrul nouĂŁ.
Aici rezolvã ceea ce se numeƟte
Testul Turnului Lucas.
Scopul testului este sĂŁ mute turnurile
dintr-un loc Ăźn altul
fĂŁrĂŁ sĂŁ punĂŁ un disc mai mare
deasupra unui disc mai mic.
AƟa cum era de aƟteptat,
nu a putut rezolva testul.
Apoi, i-am administrat ceea ce
noi numim ALZ-112.
O terapie de gene,
care permite creierului
sã-Ɵi creeze propriile celule
pentru a se repara.
În biologie, asta se numeƟte neurogenezã.
Aici, la GEN-SYS,
noi Ăźi spunem un leac pentru Alzheimer.
– Donnie, o pregĂŁteƟti?
– Are trac de scenĂŁ.
Asta este?
Hei, maimuĆŁĂŁ!
O sĂŁ-mi rupĂŁ braĆŁul!
Ochi LuminoƟi!
DĂŁ-i drumul!
EƟti ün regulã?
Suntem pregĂŁtiĆŁi sĂŁ trecem
la etapa urmĂŁtoare.
Testarea pe oameni.
Poftim, Ochi LuminoƟi.
Este sucul tĂŁu favorit.
Haide, sĂŁ mergem, Donnie.
Ar fi trebuit sĂŁ o duci deja jos.
În regulã. Fatã bunã!
IeƟi, fetiƣo, aƟa.
Este pentru tine.
Am prins-o!
Iisuse!
Donnie, deschide cuƟca!
Deschide cuƟca! Deschide-o!
O sĂŁ o sedez!
– Nu, nu!
– Închide uƟa!
Nu, nu! Nu, nu!
OpriĆŁi-o! OpriĆŁi-o acum!
Du-te sĂŁ aduci ajutoare! Donnie, Donnie!
Nu au fost niciun fel
de efecte secundare asociate
cu 112, cu o singurĂŁ excepĆŁie.
Din anumite motive,
iriƟii cimpanzeilor au o nuanƣã de verde.
De fapt, am observat pentru prima datĂŁ
la cimpanzeul numĂŁrul nouĂŁ,
de unde Ɵi porecla ei, Ochi LuminoƟi.
O sĂŁ vedeĆŁi cĂąnd o sĂŁ o aducem.
Jos! MiƟcaƣi-vã!
Teoretic, aceasta terapie poate fi folositĂŁ
pentru a trata o gamĂŁ variatĂŁ
de afecĆŁiuni ale creierului.
Efectiv, este nelimitatĂŁ.
AƟa cum sunt Ɵi potenƣialele profituri.
Din acest motiv suntem ĂźncrezĂŁtori
cĂŁ veĆŁi vota Ăźn favoarea testĂŁrii pe oameni.
Nu, nu, nu!
Dle Jacobs, dle Jacobs, vĂŁ implor,
vĂŁ implor, nu faceĆŁi asta.
Uite, costa o micĂŁ avere
sĂŁ facem analize de laborator
acelor cimpanzei
doar ca sã aflu ceea ce deja Ɵtiu,
sunt contaminaĆŁi.
Sunt vieĆŁi Ăźn joc aici.
Acestea sunt animale cu personalitĂŁĆŁi,
cu legãturi sufleteƟti.
– LegĂŁturi sufleteƟti?
– Da.
Conduc o afacere, nu o grĂŁdinĂŁ zoologicĂŁ
de animale de companie.
GãseƟte cea mai ieftinã modalitate
de a ucide maimuĆŁele astea.
Nu pot sĂŁ fac asta.
Tu eƟti cel care se ocupã de cimpanzei.
OcupĂŁ-te de asta.
Steven!
Ei bine, asta a fost distractiv!
Au luat 112.
Comisia a respins propunerea ta.
Au ales sĂŁ continue alte programe.
Ei bine, trebuie sĂŁ poĆŁi face ceva.
Da, este. Te-aƟ putea concedia.
Crede-mĂŁ, am discutat despre asta.
Avem cinci ani de rezultate certe.
PoĆŁi sĂŁ scoĆŁi Ăźn evidenĆŁĂŁ toate rezultatele,
nu vei mai convinge pe nimeni
sĂŁ investeascĂŁ vreun alt bĂŁnuĆŁ.
Medicamentul ĂŁsta poate salva vieĆŁi!
Mai degrabĂŁ sĂŁ falimenteze
aceastĂŁ companie.
Jur, cunoƟti totul despre creierul uman,
cu excepĆŁia modului sĂŁu de funcĆŁionare.
Întoarce-te cercetare ün privinƣa 112.
Începe din nou cu dezvoltarea molecularã.
GãseƟte o cale sã ajungi acolo
Ăźnaintea altcuiva.
ƞi curãƣã mizeria asta.
Franklin!
Este foarte mic. Trebuie sĂŁ fi fost
ĂźnsĂŁrcinatĂŁ cĂąnd am adus-o.
AƟadar din cauza asta…
Nu era agresivĂŁ.
Era doar protectivĂŁ.
A crezut cĂŁ o sĂŁ-i facem rĂŁu puiului ei.
L-aƟ lua eu,
dar cumnatul meu lucreazĂŁ la pazĂŁ.
M-ar turna Ăźntr-o clipĂŁ.
Ce, vrei sĂŁ-l iau eu acasĂŁ?
Nu pot avea grijĂŁ de o maimuĆŁĂŁ.
– Nu este o maimuĆŁĂŁ! Este un primat.
– Franklin…
ƞtii, doar pentru cñteva zile, pñnã cñnd
Ăźi gĂŁsesc un adĂŁpost.
Doar de atĂąt am nevoie.
Franklin, nu!
Uite, asta nu e responsabilitatea mea.
MaimuĆŁa este… proprietatea companiei.
Bine…
SĂŁ-ĆŁi spun cum o sĂŁ facem, doctore.
Jacobs m-a pus sĂŁ le omor
pe celelalte 12 maimuĆŁe.
Am terminat.
EƟti invitatul meu.
– Hei!
– BunĂŁ.
– ArĂŁĆŁi frĂąnt.
– Da. Ce mai face?
Ei bine, are zile bune Ɵi zile rele.
AstĂŁzi nu este o zi prea bunĂŁ,
deƟi a citat din Shakespeare.
Ai un animal de companie?
Doar un oaspete temporar.
– Ei bine, poate o sĂŁ fie bine pentru el.
– Da.
Noapte bunĂŁ!
BunĂŁ, tatĂŁ!
TatĂŁ?
Will! Nu te-am auzit cĂąnd ai intrat.
Astãzi e ziua cea mare, nu-i aƟa?
Credeai cĂŁ am uitat?
Ai un test important astĂŁzi, nu?
Chimie?
Hei, tatĂŁ…
– Vrei sĂŁ vezi ceva?
– Ce?
Ce este asta? Este rĂŁnit?
Nu, cred cã este un semn din naƟtere.
“În faĆŁa lui Caesar, ĂźngenuncheaĆŁi,
ĂźngenuncheaĆŁi Ɵi minunaĆŁi-vĂŁ!”
Da, nu te ataƟa prea mult.
E o maimuƣicã simpaticã, nu-i aƟa?
Unde ümi sunt cheile de la maƟinã?
Cheile de la maƟina mea, unde le-ai pus?
TatĂŁ…
Tu… tu nu mai Ɵofezi.
ƞtiu asta.
Poftim…
Ce zici sã-l hrãneƟti tu?
PoĆŁi sĂŁ faci asta?
Desigur cĂŁ pot…
Will! UitĂŁ-te la asta!
Ce vĂąrstĂŁ are?
O zi? DouĂŁ zile?
Da…
E un tip isteƣ, nu-i aƟa?
Ce nume o sĂŁ-i pui?
Nu Ɵtiu…
Trei ani mai tĂąrziu
Chiar de la Ăźnceput, Caesar a arĂŁtat
semnele unei inteligenĆŁe superioare,
aƟa cã l-am pãstrat.
ƞi am ünceput sã muncesc acasã.
La 18 luni,
Caesar recunoƟtea 24 de cuvinte.
La vĂąrsta de doi ani,
Caesar completa puzzle-uri Ɵi jocuri
concepute pentru copii de peste opt ani.
La vĂąrsta de trei ani,
Caesar continua
sĂŁ prezinte abilitĂŁĆŁi cognitive
care le depãƟeau cu mult pe cele
ale uni om de vĂąrsta sa.
CĂŁmin… cĂŁmin.
A completat Turnul Lucas Ăźn 15 mutĂŁri,
un scor perfect.
Îmi menƣin ipotezele cã:
A. Verdele din ochii sĂŁi indicĂŁ
cĂŁ ALZ-112 s-a transmis genetic
de la mamĂŁ la fiu
Ɵi, B…
cĂŁ Ăźn absenĆŁa unor celule afectate
care sĂŁ aibĂŁ nevoie de Ăźnlocuire,
medicamentul din corpul sĂŁu
a mĂŁrit radical funcĆŁionarea
celulelor sĂŁnĂŁtoase din creier.
ƞi…
joacã foarte bine Ɵah.
Tata!
– Îmi pare rĂŁu.
– Nu mai pot face asta.
Locul lui este Ăźntr-un cĂŁmin.
Ãsta nu e un mod bun de viaƣã pentru el.
Nu e un mod bun de viaĆŁĂŁ?
Nu e un mod bun de viaĆŁĂŁ?
Mi-am spart lampa…
O sĂŁ te fac sĂŁ te simĆŁi mai bine, tatĂŁ.
TatĂŁ!
TatĂŁ!
Todd, intrĂŁ Ăźn casĂŁ pentru micul dejun.
O sĂŁ am nevoie sĂŁ ĆŁin evidenĆŁa
a ceea ce iau din laborator,
deƟi nu vãd sã ai nevoie de mai mult
de un tratament pe lunĂŁ.
S-a ĂźntĂąmplat ceva uimitor!
O sĂŁ am nevoie de o analizĂŁ a sĂąngelui,
o tomografie, iar dozajul…
– Trebuie sĂŁ fie atent monitorizat.
– Will…
Acum… dacĂŁ pot strecura…
Will! Nu mai sunt bolnav!
A fost o nimica toatĂŁ, tatĂŁ.
Ceasar. Unde este Caesar?
Vreau sĂŁ-l vĂŁd.
Caesar!
Caesar!
Nu putea sĂŁ ajungĂŁ departe.
Caesar!
Tati! Tati!
Caesar!
Pleacã de acolo! IeƟi!
PleacĂŁ!
Hei, hei, hei…
Ajunge! Ajunge!
Nu conteazĂŁ ce faci.
DacĂŁ mai prind animalul ĂŁla
lĂąngĂŁ casa mea sau lĂąngĂŁ copiii mei…
Nu este periculos.
Nu se va mai ĂźntĂąmpla.
Cu siguranĆŁĂŁ nu se va mai ĂźntĂąmpla!
– Haide, tatĂŁ.
– Voia doar sĂŁ se joace.
RĂŁmĂąi Ăźn casĂŁ!
Te-a luat tati.
ƣi-am spus sã nu ieƟi fãrã noi.
Este Ăźn regulĂŁ.
CĂąt de grav este?
Nu Ɵtiu.
Te place.
Nu-ĆŁi face griji. Se va termina curĂąnd.
Apoi, putem merge sĂŁ mĂąncĂŁm ceva bun.
MĂŁ gĂąndeam la ĂźngheĆŁatĂŁ.
O idee bunĂŁ!
L-ai ĂźnvĂŁĆŁat sĂŁ vorbeascĂŁ prin semne?
Doar cĂąteva lucruri. Chestii de bazĂŁ.
Ce spune?
Nimic.
CĂąnd crezi cĂŁ ar trebui sĂŁ revenim?
Ei bine, nu este nevoie sĂŁ reveniĆŁi,
pentru cĂŁ… firele sunt dizolvabile.
AƟ spune dar sã urmãreƟti semne de infecƣie.
FebrĂŁ… ĂźnroƟirea zonei…
Bine, acum ce spune?
Ei bine…
crede cĂŁ noi doi
ar trebui sĂŁ luĂŁm cina ĂźmpreunĂŁ.
ƞtiu…
Caesar! Haide!
MĂŁ bucur sĂŁ te vĂŁd din nou, Caroline.
Vii, Caesar?
AƟadar, care este secretul tãu?
Nu am niciun merit, este Ăźn genele lui.
Cred cã eƟti foarte modest.
Este uimitor.
Cred cĂŁ ai fĂŁcut un cĂŁmin bun
aici pentru Caesar.
ƞtii, nu va rãmñne mult aƟa.
În curñnd va creƟte
Ɵi va deveni un animal mare Ɵi puternic.
Vino aici!
Cum s-a mai simĆŁit?
– Bine, cred.
– Asta e bine.
Îmi plac cimpanzeii.
De asemenea, Ăźmi este teamĂŁ de ei.
Este normal sĂŁ-ĆŁi fie fricĂŁ de ei.
Caesar nu o sĂŁ facĂŁ rĂŁu nimĂŁnui.
Hei…
Este fericit aici.
Da, vĂŁd asta.
Putem cel puĆŁin sĂŁ-l ducem
Ăźntr-un spaĆŁiu deschis?
Da. Probabil asta ar fi o idee bunĂŁ.
ƞtiu un loc peste pod.
Parcul Redwood. Este un paradis.
Haide!
Vino.
Vino aici.
Nu are nevoie de lesĂŁ!
O sĂŁ fie Ăźn regulĂŁ. VeniĆŁi!
– Doar ca sĂŁ fim siguri. Haide.
– Vino, Caesar!
Parcul Redwood.
Caesar!
În regulã.
Dacã ßƣi scot asta, nu ai voie sã dispari.
Nu o sĂŁ te mai gĂŁsesc.
Bine.
– Ce este asta?
– Ce face?
– Nu-mi vine sĂŁ cred asta!
– Ce?
Îƣi cere permisiunea.
Este un gest de implorare.
E Ăźn regulĂŁ.
Haide, Caesar!
Du-te!
UitaĆŁi-l cum se duce!
Caesar!
Caesar!
– Caesar!
– Caesar!
Caesar!
Aici erai…
Caesar!
Haide, Caesar, caĆŁĂŁrĂŁ-te!
Du-te mai sus!
UrcĂŁ-te!
Ai grijĂŁ!
Caesar, ai grijĂŁ!
Cinci ani mai tĂąrziu
BunĂŁ!
Ce e, amice?
Vrei Ɵi tu puƣinã dragoste?
Haide, iubitule.
Ãla este un cimpanzeu?
În regulã.
Haide!
Vino!
Caesar! Caesar!
Vino!
Este Ăźn regulĂŁ. Vino.
Haide!
SĂŁ mergem.
Intri?
Caesar…
EƟti ün regulã, amice?
Dacã eƟti animal de companie?
Nu eƟti un animal de companie.
w.w.w.s.u.b.t.i.t.r.a.r.i-n.o.i.r.o
Eu sunt tatĂŁl tu.
Ce este Caesar?
Bine…
Caesar, aici este locul unde lucrez.
Aici ai fost nĂŁscut.
Mama ta a fost aici
ĂźmpreunĂŁ cu alĆŁi cimpanzei.
Dar ea nu mai este aici…
aƟa cĂŁ…
din cauza asta te-am luat acasĂŁ
sã locuieƟti cu mine.
Mama ta este moartĂŁ.
Chestia este cĂŁ…
i s-au dat niƟte medicamente,
ca medicamentele pe care
i le dau lui Charles.
ĆŁi le-a transmis ĆŁie.
Din cauza asta eƟti atñt de inteligent.
SĂŁ-l ducem acasĂŁ.
Haide, explicĂŁ-mi.
În regulã.
L-am furat din laborator sĂŁ-i salvez viaĆŁa.
Nu aveam nicio idee
cĂŁ efectele medicamentelor
i-au fost transferate de la mama lui.
Dar de atunci, a arĂŁtat
semnele unei inteligenĆŁe incredibile.
Am conceput 112 pentru repararea celulelor,
dar Caesar a depãƟit demult asta.
Aici este IQ lui de anul trecut.
De atunci, s-a dublat.
Asta este greƟit, Will.
TatĂŁl meu era dus,
medicamentul ĂŁsta l-a adus Ăźnapoi.
Nu ai vĂŁzut Ăźn ce stare proastĂŁ era.
ƞi-a recãpãtat viaƣa.
– Dar Caesar?
– Ce este cu el?
Cum se ĂźncadreazĂŁ el Ăźn asta?
Cu mine, cu noi…
AscultĂŁ…
ƞtiu cã a fost greu pentru tine,
dar Ăźncerci sĂŁ controlezi lucruri
care nu trebuie controlate.
Medicamentul 112 funcĆŁioneazĂŁ.
Realizezi ce spui?
Spun doar cĂŁ ĂŁsta este un lucru bun.
Caesar este dovada acestui lucru.
La fel Ɵi tatãl meu.
Caesar, mĂŁnĂąncĂŁ-ĆŁi mĂąncarea.
Tatã, eƟti ün regulã?
Da, sunt bine.
Anticorpi.
Corpul lui a gĂŁsit o cale sĂŁ lupte
cu virusul 112
astfel üncñt sã nu üƟi facã efectul.
Boala tatĂŁlui meu
va reveni cu putere mĂŁritĂŁ.
OpreƟte-te!
OpreƟte-te imediat!
Hei! IeƟi din maƟinã!
Coboarã din maƟina aia!
Ce naiba faci?
Coboarã din maƟina mea!
Am spus sã cobori din maƟina mea!
Sunt pilot! Trebuie sĂŁ ajung la aeroport!
Cum o sĂŁ mai ajung acum acolo?
RĂŁspunde la afurisita de Ăźntrebare!
Ce fĂŁceai?
Am o maƟinĂŁ exact…
Am terminat.
O sĂŁ se ocupe poliĆŁia de asta.
RĂŁmĂąi chiar acolo!
Nu te duci nicĂŁieri, dle!
O sã plãteƟti!
Asta este problema ta,
tu ai provocat-o!
Nu am terminat cu tine!
RĂŁmĂąi chiar aici!
Caesar, opreƟte-te!
Tati!
Caesar!
Este Ăźn regulĂŁ.
Este Ăźn regulĂŁ.
Nu a vrut.
Este Ăźn regulĂŁ…
Hei, hei, scoate-i chestia aia!
Scoate-i chestia aia!
Uite, Ăźl duc eu ĂźnĂŁuntru, bine?
Nu putem face asta.
E Ăźn regulĂŁ! LasĂŁ-l.
Adu-l cñnd eƟti pregãtit.
Scoate-i-l.
MulĆŁumesc!
Caesar, Caesar, Caesar,
Caesar, Caesar.
Nu chiar acum.
Totul o sĂŁ fie Ăźn regulĂŁ.
SĂŁ vedem doar cum este ĂźnĂŁuntru, bine?
Haide, Caesar.
SĂŁ mergem.
Haide, ai Ăźncredere Ăźn mine.
Este Ăźn regulĂŁ.
Du-te.
Nu a mai stat cu alĆŁi cimpanzei.
Suntem obiƟnuiƣi cu asta.
O sã fie puƣin neliniƟtit la ünceput,
dar o sĂŁ-l integrĂŁm.
O sĂŁ fii surprins de cĂąt de rapid
se adapteazĂŁ.
Noi Ăźi asigurĂŁm un mediu stimulant.
O sĂŁ Ăźi placĂŁ aici.
Haide, sĂŁ facem actele.
ƞi… asigurĂŁ-te cĂŁ Ăźncui uƟa aia cĂąnd vii.
Caesar!
O sĂŁ fii Ăźn regulĂŁ!
Totul o sĂŁ fie Ăźn regulĂŁ!
Nu fi speriat.
O sĂŁ rĂŁmĂąi aici, acum.
Nu mergem acasĂŁ acum.
Este Ăźn regulĂŁ.
Cu cĂąt dureazĂŁ mai mult
sã ßƣi iei la revedere,
cu atĂąt mai greu este.
Pot sĂŁ le semnez mai tĂąrziu?
Probabil o sĂŁ Ăźi simĆŁi lipsa
mai mult decĂąt o sĂŁ ĆŁi-o simtĂŁ el.
Mai bine l-ai lĂŁsa cĂąteva sĂŁptĂŁmĂąni,
sã se obiƟnuiascã cu locul.
Will, trebuie sĂŁ plecĂŁm.
Trebuie sĂŁ mergem acasĂŁ.
O sĂŁ mĂŁ Ăźntorc curĂąnd, bine?
SunĂŁ Ăźnainte sĂŁ vii.
Hei, aici!
Hei, te pot scoate eu de aici!
Haide! Aici!
Hei, aici jos.
MaimuĆŁĂŁ proastĂŁ.
Haide! E o casĂŁ de nebuni!
E o casĂŁ de nebuni!
Ordinul judecĂŁtoresc nu a fost redactat,
aƟa cã nu este ün sistem.
OdatĂŁ ce o sĂŁ vinĂŁ,
vor trece 90 de zile Ăźnainte
sã primeƟti o datã a apelului.
– 90 de zile?
– Da, dle, 90 de zile.
O sã fii anunƣat prin poƟtã.
Hei…
Uite cum o sĂŁ facem.
O sĂŁ te Ăźntorci la computerul ĂŁla,
Ɵtii, o sĂŁ schimbi niƟte lucruri…
Ɵi o sã-mi obƣii o datã pentru apelul meu
sĂŁptĂŁmĂąna asta, ai ĂźnĆŁeles?
Nu te pot ajuta.
În regulã, atunci avem o problemã.
Pentru cĂŁ nu plec de aici
pĂąnĂŁ cĂąnd nu faci asta.
90 de zile, dle. Fii mulƣumit cã vorbeƟti
de termene de judecatĂŁ.
EƟti norocos cã nu l-au omorñt
pe animalul ĂŁla.
Îƣi promit cã o sã-l recuperez curñnd, tatã.
TatĂŁ?
Corpul tatĂŁlui meu
continuĂŁ sĂŁ respingĂŁ virusul 112,
fĂŁcĂąnd ca terapia genelor sĂŁ fie fĂŁrĂŁ efect.
SĂŁnĂŁtatea sa se deterioreazĂŁ,
iar boala progreseazĂŁ rapid.
Am nevoie de o tulpinĂŁ
a virusului mai agresivĂŁ,
de o metodĂŁ mai rapidĂŁ de absorbĆŁie,
pentru cĂŁ Ăźn ritmul ĂŁsta…
Nu pot sĂŁ-i pierd pe amĂąndoi.
Nu o sĂŁ-i pierd pe amĂąndoi.
Salut. Putem vorbi?
Fã-o rapid. Am o Ɵedinƣã.
În cei zece ani de cñnd conduci GEN-SYS,
cĂąte medicamente ai scos
care ar putea salva milioane de vieĆŁi?
Care sĂŁ poatĂŁ schimba totul?
Despre ce vorbeƟti?
Despre ALZ-112.
Ce s-a ĂźntĂąmplat cu tine, Will?
Înainte erai vedeta acestui laborator.
Acum abia mai vii,
iar cñnd o faci, üƣi iroseƟti timpul
Ɵi pe cel al echipei tale
fiind obsedat de un medicament care,
dupĂŁ ce s-a ĂźntĂąmplat,
nu o sĂŁ fie niciodatĂŁ aprobat.
Medicamentul 112 este periculos, Will,
Ɵi nu funcƣioneazã.
L-am tratat pe tatĂŁl meu cu el.
FuncĆŁioneazĂŁ.
Ce ai fĂŁcut?
Ce ai fĂŁcut!?
A ünvins boala, aƟa cum am prezis.
Genial.
A intervenit o complicaĆŁie.
Ei bine, funcĆŁioneazĂŁ sau nu?
Boala tatĂŁlui meu a Ăźnvins tratamentul
Ăźn cele din urmĂŁ.
Pentru Dumnezeu.
Sistemul sĂŁu imunitar a produs anticorpi
Ăźmpotriva componentei virale,
dar o sĂŁ funcĆŁioneze.
Am dezvoltat deja o tulpinĂŁ a virusului
care cred cĂŁ va fi mai agresivĂŁ.
Crezi?
LasĂŁ-mĂŁ doar sĂŁ o testez.
Îmi iroseƟti timpul.
Mai este ceva!
Aplicaƣiile medicamentului depãƟesc boala.
Sunt indicaĆŁii care aratĂŁ cĂŁ terapia
poate ĂźmbunĂŁtĂŁĆŁi funcĆŁiile cognitive,
calitatea memoriei…
Ce… ce spui?
Tatãl meu nu doar s-a ünsãnãtoƟit.
A devenit mai bun.
AdicĂŁ, cu o inteligenĆŁĂŁ mai mare?
Nu este cert, dar da.
Vreau sĂŁ Ăźncepi testarea
virusului 112 ĂźmbunĂŁtĂŁĆŁit
pe cimpanzei, urgent.
Bine.
O sĂŁ-ĆŁi dau orice o sĂŁ ai nevoie,
dar Ăźncepe.
Ora cinei!
Primatele sunt niƟte maimuƣe grozave!
Haide, nu recunoƟti mñncarea cñnd o vezi?
Crezi cĂŁ asta este amuzant, nu?
O sĂŁ-ĆŁi arĂŁt eu ceva amuzant!
O sã ünveƣi curñnd cine este Ɵeful.
Cum rĂŁmĂąne cu hainele lui?
Ce este cu ele?
Nu Ɵtiu… Ar putea cauza probleme
cu celelalte maimuĆŁe.
Bine!
Am numĂŁrat zece maimuĆŁe, corect?
Bine. DuceĆŁi-le Ăźn spate.
Vã miƟcaƣi rapid cu asta.
Care este motivul grabei?
Prima zi ün care revin Ɵi tot te plñngi.
Koba. BunĂŁ, eu sunt Will.
Aceasta.
Este foarte calm.
A fost Ăźn foarte multe laboratoare.
S-a obiƟnuit.
Pot sĂŁ vorbesc cu voi?
Care este progresul?
PregãteƟte-l.
StrĂąnge-ĆŁi masca.
DĂŁ-mi virusul 113.
SaturaĆŁia oxigenului este bunĂŁ,
presiunea sĂąngelui stabilĂŁ.
Masca de introducere a virusului
este pregĂŁtitĂŁ.
Eliberez virusul 113.
Avem o scĂŁpare a virusului!
Franklin, pune-ĆŁi masca!
Ai pus-o?
Da. Da, da, da.
EƟti ün regulã?
Sigur. Da, sunt Ăźn regulĂŁ.
MiƟcaƣi-vã! Haideƣi!
RidicaĆŁi-vĂŁ sĂŁ faceĆŁi
niƟte exerciƣii fizice, babuini leneƟi!
Rezultatele testelor de inteligenĆŁĂŁ
sunt remarcabile.
Nu sunt efecte adverse.
MaimuĆŁele au un sistem imunitar
uimitor de puternic.
În regulã, supravegheazã-l ün continuare.
Bine.
Îmi pare rãu.
Tipii ãƟtia sunt mai rezistenƣi decñt mine.
ScuzĂŁ-mĂŁ o secundĂŁ.
EƟti rãnit rãu?
CunoƟti limbajul semnelor?
Sunt o maimuĆŁĂŁ de circ.
E Ăźn regulĂŁ.
Ai grijĂŁ.
Oamenilor nu le plac maimuĆŁele inteligente.
O sĂŁ lucrĂŁm pĂąnĂŁ tĂąrziu Ăźn seara asta.
GEN-SYS mai are nevoie de ĂźncĂŁ trei.
Hei, hei…
– Hei.
– Hei, Caesar!
BunĂŁ.
EƟti rãnit?
EƟti rãnit?
AratĂŁ-mi.
Caesar, dĂŁ-mi mĂąna.
DĂŁ-mi mĂąna.
– E Ăźn regulĂŁ.
– Uneori, se iau de noul venit.
Nu te miƟca. Ce ƣi-au fãcut?
Asta este o minciunĂŁ!
Hei! Înceteazã, omule!
Care este problema aici?
Îl iau de aici. Chiar acum.
Nu Ăźl iei fĂŁrĂŁ un ordin judecĂŁtoresc.
Nu mai este al tĂŁu.
Îƣi promit cã dacã aflu cã este rãu tratat,
o sĂŁ Ăźnchid locul ĂŁsta.
Haide…
Nu, nu plecĂŁm acasĂŁ chiar acum.
Dar o sã te scot de aici, ßƣi promit.
Trebuie sĂŁ ai Ăźncredere Ăźn mine.
Caesar, trebuie
sĂŁ ai Ăźncredere Ăźn mine, bine?
Cred cĂŁ vizita s-a terminat.
Ai Ăźncredere Ăźn mine.
O sĂŁ fii Ăźn regulĂŁ.
w w w.Su b titr ari- No i.r o
Haideƣi, miƟcaƣi-vã!
SĂŁ mergem!
Sunt sute!
ParcĂŁ ar fi grĂŁdina ta zoologicĂŁ privatĂŁ!
Mai degrabã o ünchisoare pentru tipi pãroƟi.
Se uitĂŁ la televizor?
Noi Ăźi spunem ĂźmbogĂŁĆŁire spiritualĂŁ.
Asta e foarte drĂŁguĆŁ!
Cum se numeƟte?
Se numeƟte Cornelia. Este femelã.
Dumnezeule!
Nu te apropia prea mult!
Asta m-a speriat de moarte.
Tipul ãla mare se numeƟte Maurice.
Nu e amuzant.
VeniĆŁi, o sĂŁ vĂŁ arĂŁt eu ceva amuzant.
FiĆŁi atente!
E o nebunie!
Nu ar trebui sĂŁ fii aici ĂźnĂŁuntru.
Hei, tu eƟti urmãtorul!
HaideĆŁi, sĂŁ mergem.
ƞi aƟa am stat prea mult timp aici.
VeniĆŁi!
FiĆŁi atenĆŁi la tipul ĂŁsta.
Hei, Alan, e o belea.
Crede cã este special, sau aƟa ceva.
Înspãimñntãtor!
Hei, vino aici.
Cred cã se gñndeƟte, sau aƟa ceva.
Dumnezeule, l-a apucat de gĂąt!
DĂŁ-i drumul!
DĂŁ-i drumul!
EƟti ün regulã?
Sunt bine.
ĆŁi-am spus sĂŁ nu te apropii
prea mult, omule.
HaideĆŁi, bĂŁieĆŁi, sĂŁ plecĂŁm de aici.
Unele lucruri nu trebuie schimbate.
Trebuie sĂŁ accepĆŁi asta.
Ce se petrece aici?
Mai multe teste cu 113.
Tocmai ne pregĂŁtim…
Nu, nu, trebuie mai ĂźntĂąi
sĂŁ analizĂŁm sĂąngele lui Koba!
Franklin Ɵtie asta.
Unde este?
Este bolnav de douĂŁ zile.
Ei bine, eu nu am autorizat asta.
Eu am fĂŁcut-o.
Am fost de acord sĂŁ testĂŁm
Este un virus.
Nu cunoaƟtem efectele asupra oamenilor.
Medicamentul funcĆŁioneazĂŁ, Will.
Spune-i, Linda.
Pentru Ăźnceput, Koba a Ăźnregistrat un scor
perfect de 15 mutĂŁri la Turnul Lucas.
Fiecare test üi dovedeƟte eficienƣa.
– Nu mai facem alte teste.
– Ce faci…?
Nu pĂąnĂŁ nu o sĂŁ ĂźnĆŁelegem mai bine
cu ce avem de a face.
Uite, ßƣi spun exact
cu ce avem de a face. Uite…
LĂŁsaĆŁi-ne un minut.
ScuzĂŁ-mĂŁ! Pune maimuĆŁa
ünapoi ün cuƟcã. Cu blñndeƣe.
Will, o sĂŁ-ĆŁi spun exact
cu ce avem de a face aici.
Avem de a face cu un medicament
care valoreazĂŁ
mai mult decĂąt orice altceva
am fĂŁcut noi, la un loc.
Tu scrii istoria,
eu cñƟtig bani.
– Nu ĂŁsta a fost aranjamentul nostru?
– Nu! ExistĂŁ riscuri.
Nu-mi spune mie despre riscuri.
I-ai dat propriului tĂŁu tatĂŁ
un medicament experimental.
ƣi-aƟ putea termina cariera
cu un singur telefon.
O sĂŁ te scutesc de efort. Demisionez.
O sĂŁ continuĂŁm fĂŁrĂŁ tine.
Uite… Nu ƟtiĆŁi ce faceĆŁi.
Nu aveĆŁi nicio idee
dacĂŁ virusul 113 este stabil,
ce fel de pagube poate provoca oamenilor…
Ei bine, din cauza asta Ăźl testĂŁm
pe cimpanzei, nu-i aƟa?
Dr. Rodman, sunt eu, Franklin!
Trebuie sĂŁ vorbim!
Poƣi sã vii la uƟã?
Doctore!
Cine naiba eƟti?
PleacĂŁ de aici!
Îmi pare rĂŁu… Ăźmi pare rĂŁu.
Nu üncerci sã-mi üntinzi o cursã, nu-i aƟa?
Ei bine, nu pot spune cĂŁ aprob.
ƞtii, ei nu sunt oameni.
O sã ül laƟi sã plece, sau nu?
Caesar… hei, haide.
Haide, mergem acasĂŁ.
AcasĂŁ.
Haide, chiar plecĂŁm acasĂŁ.
SĂŁ plecĂŁm de aici.
Da. Haide.
Caesar?
Cred cĂŁ Ăźi place mai mult aici
cu cei rasa lui.
De ce biscuiĆŁi Rocket?
O singurĂŁ maimuĆŁĂŁ…
este slabĂŁ.
MaimuĆŁele ĂźmpreunĂŁ… sunt puternice.
MaimuĆŁele sunt proaste.
La naiba, Rodney,
iar ai lĂŁsat furtunele afarĂŁ Ăźn atrium?
Ce? Nu!
HaideĆŁi! SĂŁ mergem.
HaideĆŁi, ridicaĆŁi-vĂŁ!
La opt luni de la lansarea sa
primul zbor spaĆŁial cu echipaj spre Marte…
Nu mint.
Spun adevĂŁrul.
Da, ei bine, dacĂŁ nu ai luat tu biscuiĆŁii,
atunci, cine naiba i-a luat?
Nu… nu Ɵtiu…
Hei! Încetaƣi, cretinilor!
MĂŁ duc acasĂŁ.
Acoperit cu apã, Ɵi ca urmare
apt sĂŁ menĆŁinĂŁ viaĆŁa…
Am mai multã liniƟte ün afurisita
de casĂŁ a maimuĆŁelor.
TatĂŁ, Ăźmi pare rĂŁu!
Dle Franklin, sunt Dottie!
Dle Franklin? Alo?
Ce naiba?
Rodney, urcĂŁ-te pe platformĂŁ, acum.
Rodney!
Ce naiba crezi cĂŁ faci?
Treci!
Du-te!
Treci la loc ün cuƟca ta!
Te previn!
Haide, du-te!
Ajunge!
Vezi ce primeƟti? Înapoi!
Ce e Ăźn neregulĂŁ cu tine?
MaimuĆŁĂŁ proastĂŁ!
Ia-ĆŁi laba ĂźmpuĆŁitĂŁ de pe mine,
maimuĆŁĂŁ jegoasĂŁ!
O sĂŁ vĂŁ termin pe toĆŁi!
Caroline, ai fost Ăźn camera lui Caesar?
Nu rĂŁspunde nimeni.
Landon!
Will!
Will!
Ce s-a ĂźntĂąmplat?
A vorbit.
Ce spui… ce?
MaimuĆŁa ta… a vorbit.
Ce naiba?
Nu pot sĂŁ cred asta.
O sĂŁ vĂŁ termin pe toĆŁi.
Am nevoie de cineva sĂŁ ĆŁinĂŁ legĂŁtura cu
Departamentul de PoliĆŁie din San Francisco.
Spune-le cĂŁ avem o victimĂŁ.
Ce este?
ƞtiu unde se duce.
Glenn?
SĂŁ mergem!
Sunt Jacobs.
Dle Jacobs, sunt Linda din echipa lui Will.
S-a ĂźntĂąmplat ceva groaznic.
Franklin este mort,
ca urmare a unei infecĆŁii virale.
Despre ce naiba vorbeƟti?
A fost expus la virusul 113.
Are un efect asupra oamenilor,
efect care nu Ăźl are asupra maimuĆŁelor.
Va trebui sã traverseze oraƟul
Ɵi sã treacã podul.
Dle Jacobs?
Dle Jacobs, mai sunteĆŁi…
Ce naiba?
Eu sunt Steven Jacobs!
Este plin de maimuĆŁe aici.
Trebuie sĂŁ decolĂŁm!
Trebuie sĂŁ le putem distruge.
Ai Ăźncredere Ăźn mine Ăźn privinĆŁa asta!
Bine?
Poate vreĆŁi sĂŁ vĂŁ pregĂŁtiĆŁi
aparatele de filmat.
În mod normal, tipii ãƟtia sunt timizi.
Se duc spre parc, Ăźn nord!
Sunt conduƟi!
Trebuie sĂŁ ĆŁii apĂŁsat butonul!
Butonul!
Sunt conduƟi. Maimuƣele astea
sunt mai inteligente decĂąt crezi.
Au un lider!
Nu, nu le spune cĂŁ sunt blocat Ăźn trafic.
Inventeazã ceva mai deƟtept!
AƟteaptã.
Ce naiba…
Sunt pe pod.
Încearcã sã ajungã ün Parcul Redwood.
Departamentul de poliĆŁie
San Francisco, Echipajul Unu.
Sunt OperaĆŁiunile Aeriene.
Închideƣi capãtul sudic.
Care este situaĆŁia cu echipajele cĂŁlare?
Sunt pregĂŁtite, dle.
În regulã. Cum ajung la voi, blocaƣi-le.
Echipajele din capĂŁtul nordic,
o sĂŁ le Ăźmpingem spre voi.
Nicio problemĂŁ.
Suntem pregĂŁtiĆŁi pentru ele.
CapĂŁtul nordic este blocat.
Nu or sĂŁ treacĂŁ pe aici.
Cum o sĂŁ ajungĂŁ Ăźn locul liber,
o sã le ümpuƟcãm!
O sã le ümpuƟti?
Ca Ɵi cñnd aƟ ümpuƟca
un peƟte üntr-un butoi.
Bine!
Întoarce chestia asta!
– PlecaĆŁi de pe pod, dle.
– Nu, nu ĂźnĆŁelegi…
Tu nu ĂźnĆŁelegi.
PleacĂŁ de pe podul ĂŁsta acum!
Asta este o evacuare. PleacĂŁ!
ToĆŁi civilii sĂŁ elibereze zona.
ConfirmĂŁ, te rog.
Scoate-i pe oamenii ãƟtia de pe pod!
PregĂŁtiĆŁi-vĂŁ, echipaje cĂŁlare!
Or sĂŁ le mĂŁcelĂŁreascĂŁ.
O sĂŁ-l iau pe Caesar.
Will, hei!
Ai grijĂŁ!
– Trebuie sĂŁ mĂŁ duc sĂŁ-mi iau maƟina!
– PleacĂŁ de aici!
Daƣi-mi drumul! Trebuie sã-mi iau maƟina!
Împingeƣi-le spre nord!
DĂŁ-te din drum!
GrãbeƟte-te, o sã le pierdem ün ceaƣã.
FĂŁ-o!
Unde sunt? Nu le vĂŁd!
Echipajele din capĂŁtul nordic, le vedeĆŁi?
Nu, dle, negativ.
Înainte!
ScoateĆŁi siguranĆŁele!
Nu trageĆŁi!
Nu trageĆŁi!
Înapoi!
Caesar!
El este! El este liderul!
Uite-le!
OmoarĂŁ-le!
Ajutor. AjutĂŁ-mĂŁ!
AjutĂŁ-mĂŁ!
ApucĂŁ-mĂŁ de mĂąnĂŁ!
Haide… haide.
Haide!
Haide, haide…
Nu tu…
Nu! Nu!
SalveazĂŁ-mĂŁ!
Caesar!
Caesar?
Caesar… Ăźmi pare rĂŁu.
Asta este din vina mea.
Trebuie sĂŁ Ăźnceteze.
Nu asta este calea.
ƞtii de ce sunt capabili.
Te rog vino acasĂŁ.

Get Adobe Flash player

Comments are closed.