North and South 1985 German

Posted by on August 7, 2012

movie image

Download subtitles of North and South 1985 German

POBEDA JUGA ÈINI SE
NEMINOVNOM I SADA JE
LINKOLNOVA JEDINA NADA DA
POKRENE PITANJE ROPSTVA
IZVRSNO KAO I OBIÈNO, MAJKO. ROZBIF
JE BIO DOTERAN DO SAVRŠENSTVA.
PA, DRAGO MI JE DA TI JE PRIJAO.
BAREM JEDAN OD MOJIH
DEÈAKA IMA DOVOLJNO DA JEDE.
A SA VOJSKOM KONFEDERACIJE PRAKTIÈNO
NA NAŠIM STRAŽNJIM VRATIMA…
…TO NAM MOŽDA BUDE
POSLEDNJI NA NEKO VREME.
MAJKO, NEMA RAZLOGA ZA BRIGU.
NAŠA VOJSKA JE VEÆA OD NJIHOVE.
SATERAÆEMO POBUNJENIKE
PRAVO U POTOMAK.
ÈUJEM DA NIHOVA OLOŠKA
VOJSKA GLADUJE, IONAKO…
…TAÈNO SU TO I ZASLUŽILI.
– IZABELA, MOLIM TE.
SETI SE DA JE TVOJ DEVER
OŽENJEN JUŽNJAKINJOM…
…I DA JE ONA DEO OVE PORODICE.
– NARAVNO, MAJKO.
NE ZNAM ZAŠTO
UOPŠTE PRIÈAMO O RATU.
HTELA SAM SA TOBOM
DA POPRIÈAM O BALU.
MISLILA SAM DA JE ÆE
TO BITI PRIJEM, IZABELA.
BAL BI BIO VEOMA NEUMESAN
U OVAKVIM VREMENIMA.
MAJKO, ŽELEZARA HAZARD
RADI BOLJE NEGO IKADA.
NOVAC SAMO PLJUŠTI.
ZAŠTO DA NE UGOSTIMO NAŠE
PRIJATELJE I POSLOVNE SARADNIKE?
TI VAŠI NOVI PRIJATELJI
I SARADNICI…
…ONI SU LJUDI O
KOJIMA NE ZNAMO NIŠTA…
…OSIM DA IZGLEDA
DA PRAVE VELIKI NOVAC.
POSAO CVETA ZBOG RATA,
MAJKO. SVI TO ZNAJU.
STENLI I JA SMO POSLOVALI
S NJIMA…
…I NEKI SU VEOMA UTICAJNI
U NJUJORKU I VAŠINGTONU.
TAMO GDE JE JEDINO NOVAC BITAN.
DAKLE, TO ÆE BITI SKROMAN PRIJEM
ILI UOPŠTE NEÆE BITI ODRŽAN.
U REDU.
IPAK ÆU MOÆI DA
NOSIM MOJE SMARAGDE.
NE BIH DA STALNO
ZANOVETAM O TOME…
…ALI BILO JE VEOMA, NEPROMIŠLJENO
OD STENLIJA ŠTO TI IH JE KUPIO.
TO JE BIO STENLIJEV NAÈIN DA MI
KAŽE HVALA NA SVIM SAVETIMA…
…KOJE SAM MU DALA
U POSLOVNIM PITANJIMA.
ŽELEZARA HAZARD ZBOG MENE IMA
VIŠE NARUDŽBINA NEGO IKADA.
DA LI JE TAKO, DRAGI?
IZVINITE ALI TREBA DA PROÈITAM
NEKE IZVEŠTAJE IZ KOMITETA.
MINISTARSTVO RATA TUŽI ONE KOJI
OSTVARUJU PREKOMERNE PROFITE.
– AKO BUDE ISTRAGE…
– NEÆE BITI ISTRAGE.
– NEMAMO ZBOG ÈEGA DA BRINEMO.
– KAKO MOŽEŠ TO DA KAŽEŠ?
VOJSCI SMO PRODALI
NEKVALITETNE TOPOVE.
TE TOPOVE JE PRODALA
ŽELEZARA AKSOL.
AKO RATNI UGOVOR SA AKSOLOM IKAD
BUDE POVEZAN SA ŽELEZAROM HAZARD…
…SVI ZNAJU
DA KOMPANIJOM UPRAVLJAM JA.
PRE RATA SI ZA SVAKU ODLUKU MORAO
DA DOBIJEŠ ODOBRENJE OD DŽORDŽA.
MNOGI ÆE PRETPOSTAVITI
DA JE JOŠ UVEK TAKO.
I ZA SVAKI SLUÈAJ, PRIBAVILA
SAM NAM MALO OSIGURANJE.
OSIGURANJE?
NE RAZUMEM.
FALSIFIKOVALA SAM DŽORDŽOVO
IME NA SVIM UGOVORIMA…
…KAKO BI IZGLEDALO KAO DA IH JE
ON POTPISAO PRE ODLASKA U VOJSKU.
– TO GA JE NAÈINILO PRAVNO
ODGOVORNIM. -TAÈNO.
TAKO DA AKO VLADA BUDE
ISTRAŽIVALA, A NEÆE…
…GONIÆE DŽORDŽA UMESTO NAS.
ZAR NISAM U SVEMU OSTALOM
BILA U PRAVU?
17. SEPTEMBAR 1862,
POTOK ANTITAM, MERILEND
PROKLETI JENKIJI SU NAUÈILI
DA SE BORE.
IZGLEDA DA BI NAŠIM MOMCIMA
KORISTILA POMOÆ, EMBROUZE.
NAPRED!
NE! NE OVDE, LJUDI!
ZAUSTAVI IH!
VRAÆAJTE SE U LINIJU!
DRŽITE LINIJU!
LJUDI, DRŽITE LINIJU!
PROVERITE LINIJU!
POREÐAJTE SE OVDE!
– NAREDNIÈE, NE BUDI BUDALA!
– URADIÆU ŠTA MORAM!
NIŠANITE ISPOD DIMA!
PUCAJ NISKO!
PUKOVNIKOV DOBOŠAR JE OBOREN.
TREBAŠ MU TI.
– JAVI MU SE TAMO.
– DA, SER.
– SPREMNI?
– SPREMNI!
NIŠANI!
PALI!
PALI!
NIŠANITE ISPOD DIMA!
PUŠKE SU PRAZNE!
NA NJIH! JUŽNA KAROLINA, NAPRED!
PAŽNJA! ÈETA!
KAŽITE MAKLELANU DA NE PUSTI DA
IH BOBI LI NADMUDRI KAO POUPA.
ZNA ON KAKO SE SLUŽI VOJSKA.
MARŠ!
PALJBA PO VOLJI!
PALI!
SPREMNI!
PALI!
PALI!
ÈARLSE?
BILI, SKLANJAJ SE DOK NE
BUDEM MORAO DA TE UBIJEM!
DOK JA NE BUDEM MORAO TEBE!
PALI!
– OVAMO!
– PALI!
JURIŠ!
OKRENITE TOP!
OTVORITE VATRU NA BRDO!
– SPREMNI ZA PALJBU!
– PALI!
JURIŠ!
ODSTUPITE, LJUDI!
DOŠAO SAM DA SE OPROSTIM, EMBROUZE.
OVO NIJE BIO DAN ZA HEROJE, DRUŽE.
NAJKRVAVIJI DAN RATA.
SKORO 25 HILJADA
POGINULIH, RANJENIH…
…ILI NESTALIH KOD
POTOKA ANTITAM…
…A VIŠE OD POLOVINE SU NAŠI.
JA OVO NISAM SMATRAO
MOGUÆIM, GOSN PREDSEDNIÈE.
DA ÆEMO OVAKO
SATIRATI JEDNI DRUGE?
BOŽE MILI…
JADNE PORODICE POGINULIH.
MAKLELAN OVO NAZIVA REMEK DELOM.
BAREM JE LI ISTERAN I
POVLAÈI SE U VIRDŽINIJU.
OBEÆAO SAM SEBI DA…
…ÈIM IH ISTERAMO IZ MERILENDA,
TO PROGLASIM POBEDOM…
…I OBJAVIM PROKLAMACIJU.
– ZA OSLOBOÐENJE ROBOVA NA JUGU?
TO JE ODUVEK BIO PRAVI POTEZ.
ALI, DŽORDŽE…
…JOŠ UVEK MI TREBA ÐAVOLSKI
GENERAL. NE MOŽEMO NASTAVITI OVAKO…
…DA DIVLJANJEM JEDNI NAD DRUGIMA
PRAVIMO NOVE UDOVICE I SIROÈAD.
PREMA VAŠEM IZVEŠTAJU
JULISIZ GRANT ZVUÈI PODESNO.
DA, SER. DOBRO GA ZNAM. BIO JE DVE
GODINE ISPRED MENE NA VEST POINTU.
KOD FORT DONELSONA JE BAKNERU
REKAO DA NE PRIHVATA USLOVE…
…SEM BEZUSLOVNE PREDAJE.
KAD SAM TO ÈUO…
…ZNAO SAM DA IMAM ÈOVEKA
S KOJIM MOGU DA PRIÈAM.
BIÆE PROTIVLJENJA AKO
ODABERETE NJEGA, SER.
– ZATO ŠTO PIJE?
– NE VERUJEM U TO…
…ALI PRIÈALO SE DA
JE KOD ŠAJLOA BIO PIJAN.
A IPAK JE IZNEO POBEDU.
DŽORDŽE, POSMATRAÆU GA.
GRANT JE MOŽDA
KOMANDANT KOJI MI TREBA:
ÈOVEK KOJI UME DA ISKORISTI
SLABOSTI KONFEDERACIJE…
…I PRITERA IH UZA ZID.
OVDE JE CEO NAÈIN ŽIVOTA NA KOCKI.
AKO JE BOŽJA VOLJA
DA PREOVLADAMO MI…
…NEÆEMO SAMO DOBITI RAT…
…OSIGURAÆEMO SLOBODU
CELOG NAŠEG NARODA.
ŠTAB GENERALA JULISIZA GRANTA
ZAPADNI TENESI
GENERALE GRANT.
REKLI SU MI DA STE IZ
VAŠINGTONA, PUKOVNIÈE.
DOSTA MI JE NJIHOVE GNJAVAŽE.
AKO REŠIM DA MOJE VOJNIKE UTOPLIM
IZDAVANJEM DVA PARA ZIMSKIH GAÆA…
…TO SE NE TIÈE
NIKOGA OSIM MENE I NJIH.
DA, SER. JA NISAM IZ
GENERALNE INSPEKCIJE.
PREDSEDNIK LINKOLN JE ZATRAŽIO DA
PRIVATNO PORAZGOVARAM SA VAMA, SER.
– PREDSEDNIK VAS JE POSLAO?
– DA, SER.
– KAKO SE ZOVETE?
– DŽORDŽ HAZARD.
– SEDITE.
– HVALA, SER.
POZNAJEM LI JA VAS, PUKOVNIÈE?
DA, SER. SA VEST POINTA. BIO SAM NA
DRUGOJ GODINI KAD STE VI DIPLOMIRALI.
NARAVNO. SAD SE SEÆAM. NA POINTU
STE IMALI ÐAVOLSKI DOBAR USPEH.
PUNO DOBRIH OFICIRA
JE IZAŠLO IZ TE KLASE.
ŠTETA DA SE SADA BORIMO MEÐUSOBNO.
NITI ÆEMO SVI DOŽIVETI KRAJ SUKOBA.
ZATO SAM OVDE, SER.
PREDSEDNIK MISLI DA STE VI
ÈOVEK KOJI ÆE PREKRATITI RAT…
…TAKO ŠTO ÆE POBEDITI.
POTREBAN JE ADMIRAL, NE GENERAL.
JEDINO ÆE NAŠA KONTROLA MISISIPIJA…
…SKRATITI RAT TAKO ŠTO
ÆE IH ODSEÆI OD ZAPADA.
ON NEÆE ADMIRALA, SER. ON HOÆE
GENERALA KAKAV JE ROBERT E. LI.
NE KRIVIM GA. LI JE NAJBOLJI
VOJNIK NA OBE STRANE.
ÈESTO SE PITAM…
…DA LI ME SE SEÆA IZ MEKSIKA.
SIGURAN SAM DA SADA
ZNA VAŠE IME, SER.
IZVINITE, PUKOVNIÈE. ZABORAVIO
SAM DA VAM PONUDIM MALO OVOGA.
SAMO NAPRED.
HVALA, SER.
JABUKOVAÈA, SER?
ZNATE, NISAM NI PRIBLIŽNO TOLIKI
PIJANAC KOLIKO BI TO NEKI VOLELI.
MOŽDA BI TREBALO DA ZNATE DA SU
TE GLASINE STIGLE DO PREDSEDNIKA.
ODGOVORIO JE DA BI RADO
ZNAO KAKAV VISKI PIJETE…
…KAKO BI GA NABAVIO I
ZA SVOJE OSTALE GENERALE.
– STVARNO JE TO REKAO?
– DA, SER.
RECITE PREDSEDNIKU…
RECITE MU DA AKO ON TAKO BIRA…
…BORIÆU SE S LIJEM ZA NJEGA.
NE MOGU DA OBEÆAM LAKU
POBEDU, ALI ÆU SE BORITI.
BIÆE MU DRAGO DA ÈUJE TO, SER.
GENERALE GRANT…
…AKO VI PREUZMETE, ODAVNO
PRIŽELJKUJEM TERENSKU SLUŽBU, SER.
BILA BI MI ÈAST DA SLUŽIM POD VAMA.
PA, BILA BI MI ÈAST
DA VAS IMAM, PUKOVNIÈE.
HVALA, SER.
“DA ÆE OD PRVOG DANA JANUARA
GODINE GOSPODNJE…
…HILJADU OSAMSTO
ŠEZDESET TREÆE…
…SVE OSOBE DRŽANE KAO ROBLJE
U BILO KOJOJ DRŽAVI…
…ILI ODREÐENOG DELA DRŽAVE…
…BILO DA JE NJEN NAROD TADA U
POBUNI PROTIV SJEDINJENIH DRŽAVA…
…BITI TADA, UBUDUÆE
I ZAUVEK SLOBODNI…
…I DA ÆE IZVRŠNA VLADA
SJEDINJENIH DRŽAVA…
…UKLJUÈUJUÆI NJENE VOJNE
I MORNARIÈKE VLASTI…
…PRIZNATI I PODRŽATI
SLOBODU POMENUTIH OSOBA.
I JA OVIME ZAPOVEDAM LJUDIMA
SADA PROGLAŠENIM SLOBODNIMA…
…DA SE UZDRŽE OD NASILJA,
OSIM U NEOPHODNOJ SAMOODBRANI…
…I SAVETUJEM IM DA U SVIM
PRILIKAMA KADA JE TO MOGUÆE…
…VREDNO RADE
ZA RAZUMNU NADNICU.
I NAD OVIM ÈINOM, ISKRENO
VERUJUÆI DA JE TO ÈIN PRAVDE…
…GARANTOVAN USTAVOM
NAD VOJNIM POTREBAMA…
…PRIZIVAM OBZIRNI SUD
ÈOVEÈANSTVA…
…I MILOSTIVU NAKLONOST
SVEMOÆNOG BOGA.”
DOBRO JUTRO, GÐICE BRET.
DUGO SE NISMO VIDELI.
MOŽDA VAM JE U OVA TEŠKA VREMENA
POTREBAN VAŠ STARI NADZORNIK.
ÈESTITAM, GÐO MEJN.
ÈUJEM DA STE SE UDALI ZA GENERALA.
ŠTA STE TO URADILI?
BOŽE MILI…
TO JE DŽIM!
– UBILI STE GA.
– PA, OBORIO SAM GA NA ZEMLJU.
POKUŠAO JE DA MI UZME
PIŠTOLJ KAD SAM GA VRAÆAO.
– MORAO SAM DA GA UBIJEM.
– KAKO STE MOGLI? BIO JE TEK DEÈAK.
METAK IMA SVOJ NAUM.
MOŽDA JE TAKO NAJBOLJE.
OVDE NISTE DOBRODOŠLI! MOJ SIN ORI
NIJE ŽELEO POSLA S VAMA. NI MI TAKOÐE.
MOŽDA BUDETE PROMENILE PESMU KAD
SHVATITE KOLIKO SAM VAM POTREBAN.
NEKOLIKO ROBOVA OKO
ÈARLSTONA JE POBEGLO…
…KAD IM JE PTIÈICA DOJAVILA O
PROKLAMACIJI ONOG ÐAVOLA LINKOLNA.
NEKA VIDE ŠTA JOŠ
RADIMO BEGUNCIMA NA JUGU.
TRAŽIM SAMO MALI UDEO U OVOJ PLANTAŽI.
NEÆETE MORATI DA BRINETE O
BEGUNCIMA, MOGU DA OBEÆAM.
IZVUÆI ÆU VIŠE IZ OVIH ROBOVA…
VI OÈIGLEDNO NISTE ÈULI MOJU MAJKU.
– SKLANJAJTE SE SA MOJE ZEMLJE.
– BOŽE.
DŽIME! UBICO!
– UBICO!
– NE!
– PUSTI ME!
– NE!
NEÆU DA POGINEŠ.
GUBITE SE DOK NE
POTEGNEM PUŠKU NA VAS.
STALI BISTE UZ UOBRAŽENU SLUŽAVKU?
JOŠ JEDNA GODINA RATA I MOŽDA VI
MEJNOVI NE BUDETE TAKO OHOLI.
PUNO ÆE TOGA OVDE DA SE PROMENI.
DŽIM JE SEMIRAMIS
BIO KAO MLAÐI BRAT.
MNOGO GA JE VOLELA.
OSTALI ROBOVLASNICI NEMAJU NIŠTA DO
PREZIRA ZA PROKLAMACIJU GOSN LINKOLNA.
KAŽU DA ON OVDE NEMA VLASTI.
ALI AKO JOŠ NEKI DŽIM
POŽELI SVOJU SLOBODU…
…MI NE MOŽEMO DA GA SPREÈIMO.
MORAMO DA ODRŽIMO OVU
PLANTAŽU. TO JE SVE ŠTO IMAMO.
NE ŽELIM DA SE ONAKO
UŽASNA STVAR IKAD PONOVI.
AKO ODLUÈE DA ODU…
…JEDINA NADA DA IH ZAŠTITIMO
JE DA IM DAMO PROPUSNICE…
…I PUSTIMO DA ODU.
– JADAN DEÈAK.
NE MOGU DA VERUJEM ŠTA SE DEŠAVA.
MAMA.
MISLIM DA MADLENA I JA TREBA DA
ISKAŽEMO POŠTOVANJE DŽIMOVOJ PORODICI.
POMOZI IM DA PREBRODE.
GÐICE BRET, GÐICE MADLENA,
UÐITE, MOLIM.
ŽELELE SMO DA DŽEMSOVOJ
PORODICI ISKAŽEMO POŠTOVANJE.
ISKRENO ŽALIMO.
ZNAMO KAKVA TI JE UTEHA I RADOST BIO.
AKO NEKAKO MOŽEMO DA POMOGNEMO…
MOLITE SE ZA NJEGA.
HOÆEMO.
I MISLILE SMO DA TREBA DA ZNATE…
…ŽELIMO DA OSTANETE SA
NAMA, JER STE NAM POTREBNI.
ALI AKO NEKO ŽELI DA NAS NAPUSTI…
…MOLIM, DOÐITE DO NAS,
RECITE NAM…
…I MOŽEMO DA VAM
DAMO DOKUMENTA…
…KOJA MOŽDA SPREÈE NEKOG
DRUGOG SALEM DŽONSA…
…DA URADI ONO ŠTO
JE URADIO NAŠEM DŽEMSU.
SAMO SMO TO HTELE DA KAŽEMO.
MISLIŠ ISTO ŠTO I JA?
DA SU OVI CRNI PEVAÈI PSALAMA
UPOLA VRELE KRVI KAO JA…
…MOGLI BI DA UMARŠIRAMO GORE U
ONU STARU KUÆU I NAÈINIMO JE NAŠOM.
ALI NISU.
ONI ÆE SAMO NASTAVITI:
“DA, GOSPODARU. NE, GOSPODARU.”
DO DANA KAD IH POLOŽE NA ONAJ STO
UNUTRA KAO ONU BUDALU OD DEÈAKA!
ON NIJE BIO BUDALA!
– IMAO JE SAN.
– BIO JE BUDALA.
BUDALA KOJA JE NAUÈILA
PAR REÈI IZ BIBLIJE…
…I MISLILA DA U SLOBODU MOŽE
OTIÆI NAORUŽANA SILOM BOŽJOM.
OVO JE JEDINA SILA
KOJU BELI ÈOVEK RAZUME.
HLADNI ÈELIK.
JESI LI SPREMNA DA KRENEŠ
SA MNOM, CURO?
KRENEMO NA MALU PONOÆNU ŠETNJU.
PRIKLJUÈIMO SE NAŠIMA U
BAZI UNIJE KOD HILTON HEDA.
NEÆU DA ŠETAM S TOBOM…
ZAR NE ÈUJEŠ NI REÈ
OVOGA ŠTO TI PRIÈAM, CURO?
NUDIM TI SLOBODU
AKO KRENEŠ SA MNOM…
– JA NEÆU DA…
– KAFI!
NE ZNAŠ KAD TE NE ŽELE!
ZAŠTO NE ODEŠ ODAVDE?
– NE IDI, EZRA!
– HOÆEŠ NEŠTO, MOMAK?
NE! ZAR NIJE BILO DOSTA UBIJANJA?
KAFI, NE BIH ŠETALA S TOBOM NI
DA JE NEBO IZA SLEDEÆEG BRDA.
ONDA OSTANI.
NASTAVI DA ÈEKAŠ TVOG
BELOG PETLA ÈARLSA…
…KOJI RATUJE DA TI
I JA OSTANEMO ROBOVI.
MOŽDA TE BUDE PUSTIO DA
SPAVAŠ U NJEGOVOM KREVETU.
ZA MENE OVDE
VIŠE NEMA NIÈEGA…
…OSIM MOŽDA PLATE…
…ZA SAV BOL…
…ZNOJ I KRV ŠTO SU MI IH
OVI LJUDI UZELI.
DRAGO MI JE ŠTO SI IZAŠAO, EZRA.
VIDEO SAM DA TE PRATI.
NE ZNAM KAKO ÆU NOÆAS
DA SE VRATIM U ONU KUÆU.
– MOŽDA PROSTO DA JE ZAPALIM.
– TO SAM I JA POMIŠLJAO.
JEDINI PROBLEM JE ŠTO BIH HTEO
DA TAJ NOVI ŽIVOT DELIM S NEKIM.
– EZRA…
– BILA SI TOLIKO BLIZU SLOBODI…
…KAD SI BILA U VAŠINGTONU.
ZAŠTO SI SE VRAÆALA?
– DOBILA SAM PORUKU O GÐICI KLARISI.
– ILI JE BILO KAO ŠTO KAŽE KAFI?
ONO ŠTO OSEÆAŠ O GOSN ÈARLSU.
VRATILA SAM SE ZATO ŠTO
SAM SE VRATILA, TO JE SVE.
I OSTAÆU…
…ZA SADA.
TO JE, ZAR NE?
GOSN ÈARLS.
NISAM ZNAO DA ÆEŠ MOÆI DA MISLIŠ…
…O BELOM ÈOVEKU
NAKON SALEM DŽONSA.
VIŠE MI NIKADA NE
POMINJI IME TOG ÈOVEKA!
SADA BIH HTELA DA BUDEM SAMA.
ŽAO MI JE, SEMI. JA SAMO…
…NE ŽELIM DA I DALJE PATIŠ.
SAMO TO.
DOLINA ŠENENDOA, VIRDŽINIJA
GENERAL LI IMA PUNO
GLADNIH VOJNIKA DA NAHRANI.
A I OVI FARMERI STVARNO
RADE SVOJ DEO.
VIDIM ZAŠTO OVO NAZIVAJU
ŽITNICOM KONFEDERACIJE.
MAJORE DUPRE…
…TREBA DA VAS POHVALE…
…ZA TO KAKO ODRŽAVATE
REDOVNO SNABDEVANJE.
PA, TO JE SVE
VAŠA ZAMISAO, GENERALE.
MI SMO SAMO TREBALI DA JE SPROVEDEMO.
BOLJE DA USKAÈEM U SEDLO AKO MISLIM
DA SUTRA UVEÈE STIGNEM U TENESI.
– HVALA VAM NA PREDANOSTI.
– HVALA, SER.
MI SVI CENIMO…
…ONO ŠTO RADITE ZA VOJSKU,
GENERALE MEJN.
PUTUJTE BEZBEDNO.
GOSPODO.
FEDERALCI!
U LINIJU!
ODSTUPITE!
ODSTUPITE!
POVLAÈENJE!
POVLAÈENJE!
NAREDNIÈE, POBRINITE SE ZA RANJENE!
– OVO KAO DA SU HUKEROVI LJUDI?
– DA, SER.
PREPADAJU NAS PO CELOM
OVOM DELU VIRDŽINIJE.
STVARNO MI JE DRAGO DA
STE SE VRATILI, GENERALE.
KROZ OKO SAT ÆEMO OSTATI BEZ SVETLA.
ZAŠTO VI I VAŠI POMOÆNICI
NE PRENOÆITE OVDE SA NAMA.
HVALA VAM, MAJORE.
BAŠ BISMO I MOGLI.
VI STE OŽENJEN ÈOVEK, GENERALE?
OD SKORIJE, AKO ÆEMO PRAVO.
PA, ÈESTITAM.
HVALA.
– GDE VAM JE SUPRUGA?
– U JUŽNOJ KAROLINI, SA MOJIMA.
PA, MOJA BRENDA…
…JE U TENESIJU.
U JEDNOM GRADIÆU KRAJ ŠELBIVILA.
SAD JE SKORO DVE GODINE
KAKO JE NISAM VIDEO.
DOBIO SAM DEVOJÈICU…
…KOJU JOŠ NISAM VIDEO, GENERALE.
PONEKAD SE PITAM DA LI IKADA I HOÆU.
HOÆEŠ, DŽOŠ. SVI ÆEMO.
PA, TO SADA VALJDA ZAVISI
OD GENERALA LIJA, ZAR NE?
STVARNO MISLITE DA ÆE MOÆI
DA UMARŠIRA U PENSILVANIJU?
ON HOÆE DA KRENE NA ISTOK I
POKUŠA DA ODSEÈE VAŠINGTON.
POTREBNA NAM JE ODLUÈNA POBEDA
NA SEVERU I LI JE TOGA SVESTAN.
NEVOLJA JE…
…HUKEROVA VOJSKA GA
JE PRATILA U MERILEND.
SADA SU HUKERA ZAMENILI MIDOM
A ON JE MNOGO BOLJI VOJNIK.
IZGLEDA DA SU LIJU
SPREMILI TEŽAK ZALOGAJ.
I SVIMA NAMA, MAJORE.
SER…
…REKOSTE DA PUTUJETE KROZ TENESI?
MOŽETE LI DA MOJOJ BRENDI
DOBACITE NEKA PISMA?
JA…
NAPISAO SAM IH PET.
ZNATE KOLIKO JE TEŠKO
DOSTAVITI POŠTU.
NARAVNO. BIÆE MI ZADOVOLJSTVO.
HVALA VAM, GENERALE.
LEPO SPAVAJTE, SER.
VI TAKOÐE.
LAKU NOÆ.
KALEBE!
ŠTA JE OVO?
KUDA IDETE?
GÐICA BRET JE REKLA DA MOŽEMO DA
IDEMO AKO HOÆEMO. ODLAZIMO, GOSN ORI.
ALI OVO VAM JE DOM.
NE, SER.
OVO NAM NIKADA NIJE BIO DOM.
LOŠE MI JE, GÐICE KLARISA…
…ŠTO OVAKO ODLAZIMO.
ALI BAREM NEÆETE IMATI
OVOLIKA USTA DA HRANITE.
ŠTA ÆETE DA RADITE U ÈARLSTONU?
TREBALO BI DA SADA TAMO
IMA NEŠTO POSLA, GÐO.
SVI MUŠKI OTIŠLI
U VOJNIKOVANJE I TAKO.
TREBALO BI DA MOGU DA NAÐEM NEŠTO.
PA, DOK NE NAÐETE…
…TREBAÆE VAM OVO
DA DECI KUPITE HRANU.
GÐICE KLARISA, NE MORATE OVO DA
RADITE. JEDVA DA I VI IMATE DOVOLJNO.
– BIÆE NAM DOBRO.
– HVALA VAM, GÐO.
BOG NEKA JE UZ TEBE, DŽOZEFE.
NIKAD NEÆU ZABORAVITI
MONT ROJAL, GÐO.
ZBOGOM.
ÈUVAJTE SE.
NEDOSTAJAÆETE NAM.
– ZBOGOM, SER.
– DŽOZEFE.
ORI, LJUBAVI.
– MAMA.
– ORI.
ORI, ZNAM KAKO TI JE.
ALI ZAŠTO?
NISMO MOGLI DA IH ZADRŽIMO PROTIV
NJIHOVE VOLJE, UZ TOLIKO BEGUNACA.
PROSTO NE MOGU DA
POVERUJEM, ÈAK I DŽOZEF.
VEÈERAS IMA ZIME U VAZDUHU.
PRE PAR DANA SAM ODNEO NEKA
PISMA PORODICI JEDNOG MAJORA.
NIJE IH VIDEO I ÈUO
OD NJIH DUŽE OD GODINE.
OVAJ RAT NIJE ONO ŠTO SMO
OÈEKIVALI. OVO JE PREVELIKA ŽRTVA.
TO NAS SVE MENJA.
ZNAM KAKO TI JE BOLAN DAN BIO.
BIO SAM SLEP, MADLENA…
…OÈEKUJUÆI DA SVE OSTANE ISTO.
SVI STE MORALI DA ISTRPITE
VIŠE NEGO ŠTO SAM I ZAMIŠLJAO.
TI I BRET TAMO U POLJIMA…
I MAMA…
ISPOD OVE JUŽNJAÈKE OTMENOSTI…
…TVOJA MAJKA…
…JE VEOMA JAKA ŽENA.
NJEN SVET SE RASPAO
GOTOVO PREKO NOÆI.
A TO…
…TAJ POGLED U NJENOM OKU…
ORI…
…ONA IMA PRAVA NA MALO TUGE.
VOLEO BIH KAD BI PRESTALO.
TI SI NAJPLEMENITIJI
ÈOVEK KOJEG SAM IKAD ZNALA.
I NAJJAÈI.
NAŠA PORODICA…
…ÆE PREŽIVETI ZBOG SNAGE
KOJU JEDNO DRUGOME DAJEMO.
NE ODUSTAJ.
NE ODUSTAJ.
OVO MI JE NAJMILIJA
USPOMENA NA TEBE, MAMA.
TVOJ OSMEH.
ORI, BAŠ SAM MISLILA NA TEBE.
KAKAV SI NESTAŠKO BIO
KAD SI BIO MALI.
VEÈITO PO MOÈVARI…
…SA DŽOZEFOM LOVIŠ ZMIJE…
…DOK TVOJ OTAC NIJE
USPEO DA TI UTUVI…
…DA SIN KOJI ÆE NASLEDITI
NAJBOLJU PLANTAŽU U OVIM KRAJEVIMA…
…MORA DA SE PONAŠA KAO GOSPODIN.
MONT ROJAL…
…KAKVIM GA SE SEÆAM.
DIVNO JE.
TO SI RADILA KAD SI ME
STAVLJALA NA SPAVANJE.
UVEK SI TAMO BILA SA
OSMEHOM KOJI JE GOVORIO:
“ORRI MEJNE…
…ODREÐEN SI DA MI BUDEŠ
PONOS I DIKA, A AKO GREŠIM …
…I AKO ISPADNEŠ PROPALICA,
IPAK ÆU TE VOLETI.”
MAMA…
…TI SI NAJBOLJA
KOJE JE IKADA BILO.
LIJA MORAMO DA ZAUSTAVIMO
OVDE NA RAUND TOPU.
ZAUZMITE POLOŽAJ IZA ONOG STENJA…
…I USPORITE NAPREDOVANJE
POBUNJENIKA KAD IZAÐU NA BRDO.
ÈETA, MIRNO!
NA MESTU VOLJNO.
IMA JOŠ KAFE, PORUÈNIÈE?
– DA, SER!
– DŽORDŽE?
BOŽE! ŠTA TI RADIŠ OVDE?
– DO ÐAVOLA. DRAGO MI JE ŠTO TE VIDIM.
– I TEBE, BRATE.
DOÐI UZ NAŠU VATRU.
KAKO SE VI MOMCI DRŽITE?
ÈUO SAM DA SU NAS POBUNJENICI
DANAS LEPO POTPRAŠILI.
MOJA JEDINICA JE U REDU.
– KAKO JE PORODICA?
– DOBRO SU.
NAŠA ÆERKICA HOUP JE UPRAVO
PROSLAVILA JOŠ JEDAN ROÐENDAN.
ÈUO SAM ZA TVOJE UNAPREÐENJE
U GENERALŠTAB KOD 3. KORPUSA.
PA, PREDSEDNIK SE NAJZAD ZAUZEO…
…TAKO DA ZA PROMENU MOGU
NEKOG DRUGOG DA PUSTIM…
…DA BRINE O LOBISTIMA I PROFITERIMA.
KAD OVDE PROVEDEŠ NEKO VREME, MOŽDA
REŠIŠ DA VAŠINGTON NIJE TAKO LOŠ.
BILO JE TAKO FRUSTRIRAJUÆE…
…TAKO DUGO POSMATRATI KAKO
NAŠE MOMKE GURKAJU PO MAPAMA.
VOLIM DA MISLIM KAKO SAM SEMU
GRANTU OD VEÆE POMOÆI OVDE NA TERENU.
NEDOSTAJAO SI NAM.
JESI LI ÈUO NEŠTO OD BRET?
BILI…
…DOVOLJNO JE TEŠKA
ISPORUKA POŠTE SA SEVERA…
…JOŠ VIŠE SA JUGA.
– KAD SMO KONSTANSA I JA ODVOJENI…
– DVE GODINE NISAM VIDEO BRET.
BILI, NIKO NIJE MISLIO DA
ÆE RAT TRAJATI OVOLIKO DUGO.
ZNAM DA ÆE USPETI.
SAMO SE DRŽI I DAJ SVE OD SEBE.
SPREMI SE ZA NAPREDOVANJE!
JURIŠ!
EVO DOLAZE!
MARŠ!
PEŠADIJA!
PALJBA PO VOLJI!
PRVI, PALI!
DRUGI, PALI!
PALI!
NAPRED! POTERAJTE IH!
NE ZNAM KAKO DA SE OPROSTIM, BILI.
VRATIÆU SE.
LI JE UMLAÆEN.
GENERAL MID SADA SAMO TREBA
DA GA SPREÈI DA PREÐE POTOMAK.
LI ÆE NAÆI NAÈINA DA
NASTAVI OVAJ PROKLETI RAT.
POLIZAÆE SVOJE RANE I KROZ PAR
MESECI ÆE OPET NAVALITI NA NAS.
RUDI, NE MOGU DA PODNESEM POMISAO
DA MOŽDA VIŠE NIKAD NE VIDIM BRET.
PRE NEGO ŠTO MI SE NEŠTO DOGODI,
MORAM DA SE UVERIM DA JOJ JE DOBRO.
– NE MISLIŠ VALJDA…
– NE MISLIM!
REŠIO SAM.
BILI, TO JE DEZERTERSTVO.
NEOPRAVDANO ODSUSTVO.
VRATIÆU SE PRE SLEDEÆE BORBE.
TO OBAVEZNO RECI TOMU.
SREÆNO.
BOŽE!
LI SE OPET IZVUKAO!
GENERAL MID JE IMAO OSEÆAJ DA
MU JE VOJSKA ISCRPLJENA, SER.
ON JE SUTRADAN DOBIO
POJAÈANJE. A LI NIŠTA.
PROVALA OBLAKA JE OTEŽALA GENERALU.
A LIJU JOŠ VIŠE.
BIO JE LEÐIMA UZ POTOMAK.
BIO JE ZAROBLJEN.
SVOJU VOJSKU NIJE MOGAO
DA IZVUÈE U VIRDŽINIJU.
PONOVO SU NAM BILI NA DOHVATU.
SAMO JE TREBALO DA ISPRUŽIMO
RUKE I BILI BI NAŠI.
ALI NIŠTA, NIŠTA ŠTO
JA KAŽEM ILI URADIM…
…NEÆE GENERALA MIDA
NATERATI DA KRENE!
BOGA MI, TO JE…
…SVE ŠTO DANAS HOÆU DA
ÈUJEM O VOJSCI NA POTOMAKU.
POBEDA KOD GETISBURGA
SADA DELUJE TAKO ŠUPLJE.
BOG ZNA…
…NIKAD NISAM ŽELEO OVAJ SUKOB.
ALI OGLASIO SAM TRUBU…
…I NE MOGU DA ZOVEM NA POVLAÈENJE.
MORAMO ISTRAJATI
OVU STRAŠNU PROBU.
MORAMO NASTAVITI.
STOJ!
NI MAKCA, SINE.
NE BIH VOLEO
DA TI PROSVIRAM MOZAK.
DODAJ TAJ PIŠTOLJ OVAMO.
HAJDE, MOMAK!
ILI SI MRTAV!
BAŠ SI DALEKO OTIŠAO NA JUG
ZA JENKIJA, ZAR NE?
MOŽDA, A MOŽDA TI JE
SAMO DOSTA VOJSKE…
…KAO I MENI?
ISTINA, BAŠ MI JE PRAVA SREÆA
ZA ŠTO SAM NATRÈAO NA TEBE.
REKOH JA GOSPODU DA BI
MI BAŠ KORISTIO KONJ…
…I NEKE NOVE ÈIZME.
I VIDI KAKO ME ZBRINUO.
A SADA…
…BUDI DOBAR DEÈKO…
…PA FINO I POLAKO
SKINI TE ÈIZME …
…I MOŽDA TE NE UBIJEM.
HAJDE.
SKORO NOVE-NOVCIJATE, ZAR NE?
“REDOV REJMOND.
23. PEŠADIJSKA IZ JUŽNE KAROLINE.”
– SIGURNO TI NIJE PRETEŠKO?
– NE. U REDU JE.
ÈAŠA VODE.
MAJKO, NE MORAŠ TO DA RADIŠ.
ZAŠTO NE RADIŠ TVOJE GOBLENE?
MAJKO…
…ŠTA NIJE U REDU?
AKO ÆETE VI DA RADITE U POLJU…
…NAJMANJE ŠTO MOGU
JE DA SREÐUJEM KUÆU.
KAKO VREME BUDE PROLAZILO, MADLENI
ÆE U NJENOM STANJU TREBATI BLUZA.
ZNAM, ALI MISLIM DA POKUŠAVAŠ DA
URADIŠ VIŠE NEGO ŠTO BI TREBALA.
NISAM JA NEKA STARICA!
– MOGU DA URADIM SVOJ DEO.
– MAJKO, NIKO…
NE MORAŠ DA KAŽEŠ. MOGU
DA VIDIM KAKO ME GLEDATE.
– MAJKO, AKO JE PRE NEKI DAN…
– TAKO JE SVAKOG DANA.
TRETIRATE ME KAO DA SAM OD
PORCULANA DA BI ME ZAŠTITILE OD RATA.
OVAJ OKRUG JE KOD GETISBURGA
PRETRPEO STRAŠNE GUBITKE.
NEKI OD TIH MOMAKA SU
BILI RODBINA, PRIJATELJI.
– A VI MI NISTE REKLE.
– REKLE BISMO.
– SAMO NISMO HTELE DA TE UZNEMIRAVAMO.
– IMAM PRAVA DA ZNAM!
AKO SE NEŠTO DESI ORIJU, ÈARLSU
ILI BILIJU, TREBA DA ZNAM.
I DEVOJKE, HOÆU DA MI SE OBRATITE
SA VAŠIM PROBLEMIMA, KAO RANIJE.
TO ŠTO JA RADIM GOBLENE…
…NE ZNAÈI DA ME JE
BRIGA JEDINO ZA PROŠLOST.
MAJKO…
…ŽAO MI JE.
TO SU BILE DIVNE GODINE,
DETE. TVOJE ODRASTANJE.
SVIM SRCEM BIH ŽELELA
DA JE OPET TAKO…
…ALI SADA ZNAM…
…DA SU TA VREMENA PROŠLA…
…ZAUVEK.
MOGU DA NAM KRADU HRANU.
VOJSKA MOŽE DA NAM ISPRAZNI ŠTALU.
SVI NAŠI LJUDI MOGU DA ODU.
A VI DEVOJKE MOŽETE OTIÆI
I ŽIVETI SVOJE ŽIVOTE…
…ALI NIKO…
…NIKO MI NEÆE ODUZETI
MOJE USPOMENE.
CELOG JUTRA SAM SKUPLJALA OVO.
JEDVA DA ÆE BITI DOSTA ZA RUÈAK.
PA, NE MOŽEŠ KIŠU
NATERATI DA PADNE.
MOŽDA BI MOGLE DA JOŠ JEDAN
USEV STAVIMO UZ REKU.
NE. SEZONA MOŽDA POTRAJE
DOVOLJNO DA SE ISPLATI…
AKO ZASADIMO BLIZU OBALE, MOŽDA
USPEMO DA DONESEMO DOVOLJNO VODE…
…DO SEMENJA I OSNAŽIMO GA DOK
NE BUDE MOGLO DA PODNESE SUNCE.
TO JE DIVNA IDEJA.
TREBALO BI DA POKUŠAMO.
SADA MORAMO DA IDEMO
U POLJE PAMUKA.
NE. URADILA SI DOVOLJNO ZA JEDAN DAN.
GÐICA MADLENA VIŠE NE
BI TREBALO DA IDE TAMO.
DOBRO MI JE.
BEBA NEÆE JOŠ MESECIMA.
JOŠ MOGU DA RADIM.
SLAŽEM SE SA SEMIRAMIS.
PA U MOJE VREME, DAME SU SE
VEÆINU VREMENA ODMARALE…
…PAŽENE NA SVAKI NAÈIN.
– MAJKO, JA MOGU…
– ZNAM.
MOJE VREME JE PROŠLO.
ALI TO NEÆE PREKINUTI
MOJU RADOST…
…ZA ROÐENJE NOVE
GENERACIJE NA MONT ROJALU.
NISAM MISLILA DA LJUDI JOŠ
MOGU DA PRIUŠTE OVAKVE KOÈIJE.
– ZDRAVO, MAJKO.
– EŠTON.
TOLIKO SI MI NEDOSTAJALA DA SAM
MORALA DA DOÐEM I PODIGNEM TI DUH.
ZDRAVO, BRET. ÈULA SAM
DA SI DOŠLA KUÆI.
– ZDRAVO, MADLENA, DRAGA.
– ZDRAVO, EŠTON.
MAJKO, SVIMA SAM DONELA POKLONE.
NEŠTO PRAVE KAFE I NAJVEÆU
ŠUNKU KOJU SI IKAD VIDELA.
I BRET, DONELA SAM TI
MATERIJAL ZA NOVU HALJINU.
IZGLEDA DA BI TI KORISTILO.
U STVARI, CELO MESTO
IZGLEDA PRILIÈNO ORONULO.
– MAJKO, VRATIÆEMO SE IZ POLJA
PRE SUMRAKA. -IZ POLJA?
PA O ÈEMU TO PRIÈAŠ?
OVE GODINE SMO USPELE DA
ZASADIMO DVA JUTRA PAMUKA.
NEKO MORA DA GA PLEVI.
NARAVNO DA MORA.
I ZATO IMAMO ROBOVE.
NE, NEMAMO.
ÈULI SU ZA LINKOLNOVU PROKLAMACIJU
I OTIŠLI SU. SADA RADIMO MI.
MAJKO, HOÆU DA VIDIŠ
MOJU NOVU HALJINU.
MOŽEŠ LI DA POVERUJEŠ DA JE
LINKOLN UBACIO CRNJUŠE U VOJSKU?
DŽEMS KAŽE DA BI BILO
SRAMOTA BITI RANJEN…
…DA NE POMINJEMO
UBIJEN, OD NEKOG OD NJIH.
OTKUD DŽEMS TO ZNA?
ON SE NE BORI.
SEMIRAMIS, HOÆEŠ LI
MALO MOJE IZVRSNE ŠUNKE?
NE, HVALA VAM, GÐO.
ZAR NEMA NEKIH LEPIH VESTI
IZ RIÈMONDA?
BOJIM SE DA NE, MAJKO.
SVI GOVORE SAMO
O OSVETI ZA GETISBURG…
…I POVRAÆAJU VIKSBURGA.
KAŽU DA ÆEMO UBITI DESET
JENKIJA ZA SVAKOG NAŠEG.
MAJKO, AKO SU SVI ZAVRŠILI,
RASKLONILA BIH STO.
BRET, HVALA TI, MILA.
MALO SAM UMORNA, ODMORIÆU SE.
VIDIMO SE KASNIJE U SALONU.
DA TI POMOGNEM SA TIM
ÈAŠAMA, SEMIRAMIS.
MOGU SAMA, GÐICE EŠTON.
PREVIŠE RADIŠ.
RADIM ŠTA TREBA.
ZNAM DA SMO IMALE NESUGLASICA…
…ALI JEDNO NAM JE ZAJEDNIÈKO:
OBE BRINEMO ZA OVU PORODICU.
– KAKO TO MISLITE?
– PA, TI VOLIŠ GÐICU MADLENU, ZAR NE?
ONA JE DOBRA OSOBA.
ONDA MOŽEŠ DA JOJ POMOGNEŠ. MOŽDA
MOŽEŠ DA MI ODGOVORIŠ NA PAR PITANJA.
– KO JE?
– MADLENA.
EŠTON, MORAM DA PRIÈAM S TOBOM.
NISAM MOGLA DA SPAVAM JER SAM
I JA HTELA DA PRIÈAM S TOBOM.
KAKO SI MOGLA
ONO DA URADIŠ SEMIRAMIS?
BILA SAM SLATKA KAO
ŠEÆER PREMA TOJ CRNJUŠI.
DOŠLA JE DO MENE. UZNEMIRAVA
JE TVOJE NEPRESTANO NJUŠKANJE.
SAMO SAM HTELA DA PITAM O ÈEMU
SU ROBOVI PRIÈALI PRE ODLASKA.
I ÈUJEM DA JE PTIÈICA
VEÆ NAÈULA GLASINE…
…I TRAÈEVE KOJI POTIÈU
OD FINOG BELOG NARODA.
ŠTA HOÆEŠ DA KAŽEŠ?
POGODILO ME KAO GROM IZ VEDRA
NEBA, OD ÈOVEKA IZ RIÈMONDA.
NARAVNO, HTELA SAM DA VIDIM DA
LI JE PRIÈA VEÆ STIGLA U ÈARLSTON.
KOJA PRIÈA?
IMAM NEKE…
…PRILIÈNO MUÈNE NOVOSTI, MADLENA.
TVOJA MAJKA JE
DELOM BILA CRNKINJA.
ZNAM DA SI VEROVATNO REKLA ORIJU I
NE SUMNJAM DA JE ON REKAO NAŠIMA…
ŠTA JE IZMEÐU MENE I ORIJA
SE TEBE NE TIÈE, EŠTON.
ALI SIGURNA SAM DA
ON NE ZNA CELU ISTINU.
MOŽDA ÈAK…
…NI TI NE ZNAŠ CELU ISTINU.
TVOJA MAJKA…
…PRODAVALA SE MUŠKARCIMA
ZA NOVAC.
LAŽEŠ.
TAJ UŽASNI ÈOVEK JE IMAO PORTRET
KOJI JE IZGLEDAO SASVIM KAO TI…
…TAKO DA O TOME NEMA SUMNJE. KRASIO
JE KUÆU NA LOŠEM GLASU U NJU ORLEANSU.
PA, TVOJA MAJKA, ONA…
PA, ZNAŠ ŠTA MISLIM.
– ALI TO JE BILO PRE TVOG TATE…
– NEÆU VIŠE DA SLUŠAM.
NE KRIVIM TE. MORA DA JE UZNEMIRUJUÆE
ZNATI ŠTA JE BILA TVOJA MAJKA.
DA, JESTE, EŠTON.
ONO ŠTO ME SADA BRINE JE MAJKA.
MISLIM DA BI
PORODIÈNI SKANDAL PROSTO…
EŠTON!
VOLIM TVOJU MAJKU.
VOLIM OVU PORODICU.
JOŠ IMA VREMENA, MADLENA.
MORALO JE DA SE DOZNA,
RANIJE ILI KASNIJE.
ZNAM DA STE TI I ORI ŽELELI BEBU…
…ALI NIKAD NISTE POMISLILI KAKO
BI TO UTICALO NA NAŠU PORODICU…
…AKO BEBA ISPADNE…
PA, RECIMO SAMO DRUGAÈIJA.
A AKO TI VIŠE NE BI
BILA ŽENA ORI MEJNA…
…ONDA NE BI MOGLA DA UPROPASTIŠ
BUDUÆNOST SVOJOJ BEBI…
…ILI OBESÈASTIŠ NAŠU
PORODICU. ZAR NE, MADLENA?
MORA DA ME STVARNO
PUNO MRZIŠ, EŠTON.
DA, STVARNO TE
PUNO MRZIM, MADLENA.
ELKANA BENT JE BIO U PRAVU.
MRŽNJA JE KAO VINO.
POBOLJŠAVA SE S GODINAMA.
LJUBAVI MOJA…
… NAJLAKŠE ŠTO SAM IKAD
URADILA BILO JE VOLETI TE…
…A NAJTEŽE, REÆI TI ZBOGOM.
VIŠE NE MOŽEMO BITI ZAJEDNO.
MOLIM TE OPROSTI MI,
NAJDRAŽI MOJ ORI.
VOLIM TE. MADLENA.
ISKORISTILA SI ME.
NEMAM BLAGE PREDSTAVE
O ÈEMU PRIÈAŠ, DETE.
ZBOG TEBE JE GÐICA MADLENA OTIŠLA.
DA SAM NA TVOM MESTU, NE BIH
PONOVILA TAKO OZBILJNU OPTUŽBU…
…ILI ÆEŠ SE VEROVATNO
NAÆI U VELIKOJ NEVOLJI.
MADLENA JE ORIJU OSTAVILA OVO.
MOLIM TE, HOÆEŠ LI SE
POSTARATI DA ON TO DOBIJE?
OTVORILA SI GA?
MISLILA SAM DA JE MOŽDA
NAGOVESTILA KUDA JE OTIŠLA.
NAJZAD, JA BRINEM ZA NJU.
TI NE BRINEŠ NI ZA KOGA
OSIM ZA SEBE.
OTKAKO SAM BILA DEVOJÈICA GLEDALA
SAM KAKO SE PONAŠAŠ PREMA LJUDIMA.
KAO DA I NISU LJUDSKA BIÆA…
…IMOVINA KOJA UDOVOLJAVA
SVAKOJ TVOJOJ POTREBI.
GOSN LINKOLN MOŽE DA POTPISUJE
PROKLAMACIJE KOLIKO GA VOLJA.
ALI ŠTO SE MENE TIÈE, TI
ÆEŠ UVEK BITI ROBINJA…
…PA BIH DA SAM NA TVOM MESTU
PRIPAZILA NA JEZIK, DEVOJÈICE.
CRNA ILI BELA,
PREZIREM TVOJU SORTU…
…NAROÈITO ZBOG TVOG ODNOSA
PREMA TVOJOJ PORODICI.
PLATIÆEŠ ZA OVO ŠTO SI URADILA.
JEDNOG DANA ÆEŠ ZNATI
KAKO JE BITI SAM.
RADI, EZRA!
DOÐI DA VIDIŠ, SEMI.
USPEO SI, EZRA. USPEO SI!
ÈEKAJ DOK VIDI GÐICA BRET.
TOÈAK ZAHVATA VODU…
…UBACUJE JE UNUTRA
I ONDA VODA OTIÈE DOLE.
VIDIM KOLIKO JE DOVITLJIVO.
SADA SAMO TREBA DA IZOREMO
OVU LIVADU…
…I SPREMIMO JE ZA SADNJU.
A SEME ÆE SADA PREŽIVETI…
…I POBEDIÆEMO SUNCE
ZAHVALJUJUÆI TEBI.
BIÆEŠ TI DOBAR ZEMLJORADNIK.
TOLIKO STVARI ZNAŠ DA RADIŠ.
USKORO ÆEMO OSTATI BEZ SVETLA.
JAVIÆU IM ZA TVOJE VODENIÈNO KOLO.
SEMI.
SAMO HOÆU DA KAŽEM…
…ZNAM KOLIKO TE JE
POVREDIO SALEM DŽONS.
REKLA SAM TI DA MI VIŠE NIKAD
NE POMENEŠ IME TOG ÈOVEKA.
IMAŠ ÐAVOLA U DUŠI.
STVARNO TE BOLI, SEMI.
MORAŠ DA GA PUSTIŠ NAPOLJE.
PRESTANI DA BEŽIŠ.
PRESTANI, SEMI.
PRIÈAJ MI.
PONEKAD…
…BUDIM SE NOÆU…
…I MISLIM DA JE ON TU.
ONO ŠTO MI JE URADIO…
– NE MOGU…
– U REDU JE.
SAMO ME ZAPLAŠILO…
…DA NEKOGA STVARNO VOLIM.
SEMI.
EZRA, TI SI NAJBOLJI
ÈOVEK KOJEG ZNAM…
…ALI NISAM SIGURNA…
…DA ÆU IKADA
BITI SPOSOBNA DA VOLIM.
ŽAO MI JE.
– SEMI.
– EZRA.
UZ ONO DRVO.
TO JE GOSN BILI.
– GOSN BILI.
– EZRA.
DRAGO MI JE DA VAS VIDIM.
KAD STE PROMENILI STRANU?
OVU UNIFORMU
SAMO KORISTIM DA PREŽIVIM.
– BILI.
– PROŠLO JE VREMENA, SEMIRAMIS.
GÐICA BRET ÆE BITI SREÆNA
DA VAS VIDI.
ALI BOLJE DA BUDETE PAŽLJIVI.
GÐICA EŠTON JE KOD KUÆE…
…A NIZ PUT JE
KONFEDERACIJSKI KAMP.
ONA SE STVARNO
SPRIJATELJILA SA PUKOVNIKOM.
NEÆU DA UGROŽAVAM PORODICU.
ALI NE DAM GÐICI EŠTON DA
ME SPREÈI DA VIDIM MOJU ŽENU.
– NE NAKON PAKLA KROZ KOJI SAM PROŠAO.
– DOÐITE. SAKRIÆEMO VAS.
TO PROSTO NEMA SMISLA.
MORA DA SE NEŠTO DESILO.
ALI ZAŠTO NAM SE MADLENA NIJE
POVERILA, O ÈEMU GOD DA JE REÈ?
ONA ZNA KOLIKO BRINEMO ZA NJU.
DA JE ONA STVARNO
BRINULA ZA TEBE, MAJKO…
…NE BI OTIŠLA.
– EŠTON.
BILI SU TOLIKO SREÆNI ZAJEDNO.
TOLIKO IH JE IZGUBILO SVOJE VOLJENE.
PRESTON VEJN JE UBIO SVOG NAJBOLJEG
PRIJATELJA. SAD SU OBOJICA MRTVI.
PRESOV SIN JE UPRAVO POGINUO KOD…
GDE ONO BEŠE, BRET?
KOD VIKSBURGA, MAMA.
ZABORAVILA SAM PORED
TOLIKIH UŽASNIH BORBI.
OVO JE SMEŠNO. NE BI TREBALO DA
ŽIVITE POD OVAKO TMURNIM OKOLNOSTIMA…
…DA SE VEÈITO PODSEÆAŠ
NA STVARI KOJIH VIŠE NEMA.
DŽEMS I JA BISMO VOLELI AKO
BI DOŠLA DA ŽIVIŠ SA NAMA.
– TO JE LEPO OD TEBE, ALI…
– PRIPADAŠ UZ LJUDE…
…KOJI O TEBI MOGU
PRIKLADNO DA SE STARAJU.
MI IMAMO DIVNU GRADSKU KUÆU…
…I TAMO ÆE TI BITI
UDOBNO DO NAKON RATA.
– ALI JA PROSTO NE MOGU.
– BRET, KAŽI JOJ.
SIGURNO MOŽEŠ DA VIDIŠ KOLIKO
BI TO BILO BOLJE ZA NJU.
MAMA, EŠTON JE U PRAVU. ZASLUŽUJEŠ
BOLJE NAKON SVEGA ŠTO SI PROŠLA.
MOŽEMO DA TI SPAKUJEMO KOFER
I DA KRENEMO DO KRAJA NEDELJE.
NISAM TOLIKO STARA DA BI MOJE ÆERKE
MORALE DA MI KAŽU GDE TREBA DA ŽIVIM.
– MAJKO, MOLIM TE!
– ZNAM DA MISLIŠ DOBRO, MILA.
ALI OVO JE MOJ DOM.
OVDE ME JE VAŠ OTAC
DOVEO KAO NEVESTU.
VI DECA STE ROÐENI U
ONOJ SOBI NA SPRATU.
NISU TO SAMO USPOMENE.
NIKADA NE BIH MOGLA DA ODEM.
OVA KUÆA JE MOJ ŽIVOT.
OPROSTITE MI ŠTO OVAKO UPADAM, GÐO.
ALI MISLILA SAM DA BI
SVI HTELI ODMAH DA ZNATE.
ŠTA JE BILO, SEMIRAMIS?
EZRINO VODENIÈNO KOLO.
ONO RADI!
TO JE ÈUDESNO!
BRET, UZ PRVO SVETLO MOŽEMO
DA POÈNEMO ONU NOVU PARCELU.
– U REDU.
– TREBA DA MI POKAŽEŠ SEME.
VRAÆAM SE ODMAH, MAJKO.
SEME?
MAJKO, VOLELA BIH DA PROMISLIŠ.
BILI?
BILI?
OVDE JE TAKO MIRNO.
TEŠKO JE VEROVATI
DA JE RAT TAKO BLIZU.
ZNAŠ, KAD SAM BILA
DEVOJÈICA, DOLAZILA SAM OVAMO.
IGRALA SAM SE NA OVOM DOKU.
TAKO JE DIVNO.
ALI KOLIKO GOD VOLELA MONT
ROJAL, NEŠTO JE UVEK NEDOSTAJALO.
BILI, NE IDI NAZAD.
TOM BI ME DOHVATIO ZA
GUŠU AKO SE NE VRATIM.
ON JE NAŠ DOBOŠAR.
TEK JE KLINAC.
IMA VIŠE PETLJE OD NAREDNIKA.
IMA NEŠTO KOD NJEGA.
STVARNO JE DOBAR MALI.
BIÆE DIVAN OTAC OD TEBE
JEDNOG DANA.
BILI?
TO VIŠE NEMA SMISLA.
TREBALO JE DA BUDE
SAMA ÈAST I SLAVA.
ALI U BORBI, BIO SAM USRED PAKLA.
PRE NEGO ŠTO SAM SHVATIO…
…POJAVIO SE ÈARLS,
NA SVOM KONJU.
BILO JE KAO U SNU.
PRE NEGO ŠTO SAM SHVATIO,
OTIŠAO JE.
JESAM LI TREBAO DA GA UBIJEM?
KO JE NEPRIJATELJ?
NA TO PITANJE VIŠE NEMAM ODGOVORA.
BILI, VOLIM TE.
BRET, NE ŽELIM DA SE VRATIM…
…ALI MORAM.
NAKON ONOLIKOG UBIJANJA KOD GETISBURGA,
OBE VOJSKE ÆE LIZATI SVOJE RANE.
VREME JE DA SE VRATIM
PRE SLEDEÆEG OKRŠAJA.
NEÆEŠ OTIÆI,
BILI HAZARDE…
…BEZ NEÈEG BOLJEG OD
VOJNOG DVOPEKA ZA UZ PUT.
PA PORUÈNIÈE HAZARD.
IMAM LI BESÈAŠÆE
OBRAÆANJA DEZERTERU UNIJE?
ILI KONFEDERACIJE?
KAKO GOD, USKORO ÆEŠ BITI MRTAV.
NIJE LI TO UOBIÈAJEN NAÈIN
IZBACIVANJA VOJNOG OTPADA?
– EŠTON…
– MOŽDA ÆE TE OBE STRANE POGUBITI.
PA ZAR TO NE BI BILO ZANIMLJIVO?
ZAR NE MISLIŠ DA JE
VREME DA SE POMIRIMO?
NIZ PUT JE KONFEDERACIJSKI KAMP.
PUKOVNIK RANDOLF I NJEGOVA
MILICIJA ÆE SIGURNO…
…SA ZADOVOLJSTVOM
KAZNITI DEZERTERA.
– EŠTON!
– SILAZI S KONJA.
BRET, SKLANJAJ MI SE!
SILAZI S KONJA!
ONAMO.
SADA MORAŠ DA KRENEŠ.
BRET HAZARD, VOLIM TE.
NIKAD NE ZABORAVI NA TO.
BRET, ŠTA TO RADIŠ?
SKLANJAJ TO OD MENE.
EŠTON, TI SI JADNA, FRUSTRIRANA ŽENA.
I ZNAM DA SI BILIJA POKUŠALA DA UBIJEŠ
ZATO ŠTO NISI MOGLA DA GA IMAŠ.
BRET, NE BUDI SMEŠ…
NEÆU TI DOZVOLITI DA VIŠE
BILO ÈIME NAUDIŠ MOM MUŽU.
A SADA IMA DA OSTANEŠ OVDE
DOK BILI NE ODMAKNE DALEKO.
STVARNO TI ŽELIM SREÆAN PUT, EŠTON.
MOŽDA MOŽEŠ DA SVRATIŠ U
TAJ KONFEDERACIJSKI KAMP…
…I ŠARMIRAŠ PUKOVNIKA
DA TI DA PRATNJU.
I AKO TE VIŠE NIKAD NE
BUDEM VIDELA, SESTRICE…
…TO ÆE BITI PRERANO.
POLJSKA BOLNICA UNIJE
SEVERNA VIRDŽINIJA
OVI LJUDI SU CELU NOÆ
PROVELI U KOLIMA. DOKTORE!
NIJE TREBALO DA IH OVDE
OSTAVE NEZBRINUTIMA.
NE, NE NOSITE GA U HIRURŠKI ŠATOR.
INVALIDI IMAJU PREDNOST. NOSITE
GA U JEDAN OD OSTALIH ŠATORA.
IMA PREVIŠE SIRÆETA.
RAZMERA JE VAŽNA AKO HOÆEMO
DA IMA LEKOVITO DEJSTVO.
HOÆU DA SLEDEÆEG PUTA
NAPRAVIŠ KAO ŠTO SAM TI REKLA.
VRAÆAJ SE OVAMO!
GÐO GREJDI.
HOÆU DA OTPUSTITE TOG ÈOVEKA.
OVO NIJE PRVI PUT DA MI PRKOSI.
MOŽDA ZBOG VAŠEG ODNOSA
PREMA NJEMU.
MORAMO DA SE SNAÐEMO
I SA MANJE POŽELJNIM…
…ALI UPOZORIÆU GA.
TAJ BI LJUDIMA DAO I
MULJ KAD BI GA PUSTILI.
HOÆU DA GA SE OTARASITE.
TREBA LI DA VAS PODSEÆAM
DA SAM JA RUKOVODILAC…
…I DA SU TAKVE ODLUKE
U MOJOJ NADLEŽNOSTI?
JA SAMO ŽELIM NAJBOLJI
TRETMAN ZA NAŠE RANJENIKE.
UKLJUÈUJUÆI I JUŽNJAÈKE VOJNIKE?
KAKO TO MISLITE?
CENIM VAŠU PREDANOST,
GÐO GREJDI…
…ALI ONA
PONEKAD IZGLEDA JEDNOSTRANO.
– GÐO NIL… -ALI NISAM DOŠLA
DA PRIÈAMO O TOME.
RADI SE O DR KRAFORDU.
ON MISLI DA MU PRILIKOM OBRAÆANJA
NE UKAZUJETE DUŽNO POŠTOVANJE.
UKAZALA BIH MU DUŽNO POŠTOVANJE…
…KADA BI ON ISTO
RADIO SA PACIJENTIMA.
TRETIRA IH
KAO ISKASAPLJENE ŽIVOTINJE.
PIJE VISKI KOJI JE U NEDOSTATKU
MORFIJUMA NAMENJEN NJIMA.
OÈAJNO SMO KRATKI S HIRURZIMA
I POD OVIM USLOVIMA…
I VIŠE IH UBIJE NEGO ŠTO IH SPASI.
NE ŽELIM DA VAŠU NEPOSLUŠNOST
PRIJAVIM GÐICI DIKS.
PREVIŠE STE DOBRA
BOLNIÈARKA, GÐO GREJDI.
VAMA SU PACIJENTI NA PRVOM
MESTU I TO JE ZA DIVLJENJE.
ALI MORATE PAZITI NA PONAŠANJE.
NAŠ POLOŽAJ JE VEÆ DOVOLJNO TEŽAK.
OVO GOVORIM SAMO ZA VAŠE DOBRO.
CENIM VAŠ SAVET.
IPAK, OBZIROM
DA STE RUKOVODILAC…
…NE MOŽETE UVEK ZNATI ŠTA
JE PRAVO U HITNOM SLUÈAJU.
VI NISTE NI ÈULI ŠTA SAM REKLA.
URADITE KAKO KAŽEM.
MOLIM POBRINITE SE ZA NOVOSTIGLE.
I VIŠE NE DAJTE MORFIJUM…
…AKO DOKTOR NIJE IZRIÈITO NAREDIO.
GÐO NIL.
NE BRINITE DA ÆE NAM
PONESTATI MORFIJUMA.
JUTROS JE DOŠLA NOVA ISPORUKA…
…ZAHVALJUJUÆI DAREŽLJIVOSTI
MOG PRIJATELJA, KOGRESMENA GRINA.
ÈARLSTON, JUŽNA KAROLINA
PROŠLO JE PUNO VREMENA, MADLENA…
…ALI LJUPKA SI KAO UVEK.
HVALA, GOSN KOLBERTE.
KAD SI BILA DEVOJÈICA
ZVALA SI ME UJKA MAJLS.
ETO, TO JE OSMEH KOJEG SE SEÆAM.
ÈUO SAM DA SI SE OPET UDALA.
ŽAO MI JE ŠTO NISAM MOGAO
DA DOÐEM.
OSTAVILA SAM MUŽA.
PA, STVARNO MI JE ŽAO
DA TO ÈUJEM.
ODSELA SAM
U PANSIONU PORED CRKVE.
ALI TVOJA KUÆA NIJE
OTVARANA OD SMRTI TVOG OCA.
– MOGLA BI TAMO DA ŽIVIŠ.
– NE.
IZ LIÈNIH RAZLOGA…
…NE ŽELIM DA IKO ZNA GDE SAM.
RAZUMEM.
TREBA DA POPRIÈAMO
O TATINOM IMANJU.
ZNAM DA NIJE BIO BOGAT
KAD JE UMRO.
NIZ LOŠIH INVESTICIJA, BOJIM SE.
ALI, NARAVNO, TU JE
NOVAC TVOG POKOJNOG MUŽA.
NE ŽELIM NIŠTA ŠTO
JE PRIPADALO DŽASTINU.
PA, SAMO IMANJE TVOG OCA…
…TREBALO BI DA JE DOVOLJNO
DA TI PRUŽI MALI PRIHOD.
OBAVIÆU PRIPREME.
HVALA, UJKA MAJLSE.
ALI IMA JOŠ NEŠTO.
KAD PROÐE DOVOLJNO VREMENA, MOJ
MUŽ MOŽE DA SE RAZVEDE OD MENE…
…ZBOG NAPUŠTANJA.
TO JE NJEGOVO PRAVO.
HOÆU DA MI DAŠ SVOJU REÈ…
…DA DO TOG ÈASA NEÆEŠ NIKOME
REÆI DA SAM OVDE U ÈARLSTONU.
OBEÆAJ MI.
TI SI MI KLIJENT, MADLENA.
TI SI MI KLIJENT I SVE
INFORMACIJE SU POVERLJIVE…
…ALI VOLEO BIH DA PROMISLIŠ.
– ZNAŠ, AKO JE BILO PRAVE LJUBAVI…
– TO JE NEMOGUÆE.
NIKAD NE BIH MOGLA

Get Adobe Flash player

Comments are closed.